Giải quyết có hiệu quả các quyết định, kết luận khiếu nại, tố cáo 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ vừa tiến hành tổ chức phiên giải trình về việc tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện. Đây là vấn đề “nóng”, được nhiều cử tri trên địa bàn quan tâm, theo dõi.

100% khiếu nại được giải quyết

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, trong 9 tháng năm 2019, công tác thanh tra trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã bám sát chủ trương chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành cơ bản bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Tổng số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền huyện phải xem xét giải quyết là 96 vụ, trong đó, khiếu nại lần đầu là 89 vụ, khiếu nại lần hai là 7 vụ. UBND huyện đã xem xét giải quyết 71/96 vụ việc (đạt 73,9%). Về tình hình giải quyết tố cáo, có tổng số 26 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền huyện phải xem xét giải quyết... Đối với tình hình tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện là 14 quyết định, đã tổ chức thực hiện xong 14/14 quyết định, đạt 100%. Tình hình tổ chức thực hiện các kết luận giải quyết tố cáo phải tổ chức thực hiện có tổng số 20 kết luận, đã tổ chức thực hiện xong 9/20 kết luận, còn 11 kết luận đang tổ chức thực hiện tại 7 xã.


UBND huyện Chương Mỹ chú trọng giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo ngay từ bộ phận tiếp dân
Ảnh: P. Long

Tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND huyện đã đặt câu hỏi đến Thanh tra huyện, yêu cầu trao đổi, giải trình làm rõ về thẩm quyền theo dõi kết luận của Thanh tra nhà nước huyện. Trong đó, các đại biểu đề nghị phải làm rõ những khó khăn, tồn tại khiến cho nhiều vụ việc bị kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, các đại biểu HĐND huyện đã đặt những câu hỏi đề nghị 6 lãnh đạo xã, thị trấn và Phòng Kinh tế của huyện làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa, công tác quản lý đất đai, GPMB…

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng đã phát biểu tiếp thu và báo cáo làm rõ thêm các nội dung. Đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện trong thời gian tới đạt được hiệu quả như mục tiêu đề ra.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp dân

Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND huyện Tạ Quang Được khẳng định: Tổ chức phiên giải trình là hoạt động giám sát hết sức quan trọng của HĐND. Thông qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện đã chọn lựa việc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn là nội dung đưa ra tổ chức phiên giải trình lần này. Chủ tịch HĐND huyện cũng ghi nhận và đánh giá cao phần trả lời và giải trình của lãnh đạo UBND và các phòng ban của huyện đã đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, không vòng vo, né tránh những câu hỏi khó của đại biểu.

Thời gian tới, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thanh tra huyện tiếp tục triển khai toàn diện các giải pháp đã đề ra, trong đó cần tăng cường kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị cần triển khai đồng bộ thực hiện cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra. Đối với UBND cấp xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; gắn triển khai thực hiện luật với thực hiện các biện pháp giáo dục, thuyết phục, đối thoại, hòa giải bảo đảm quy chế dân chủ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở.

L. HUỲNH