Giải pháp tăng năng lực quản lý  

Xem với cỡ chữ
Gần 88% dân số toàn quốc tham gia BHYT, trên 14 triệu người tham gia BHXH và tiến tới thực hiện BHXH toàn dân theo tinh thần cải cách chính sách BHXH đã được Nghị quyết số 28-NQ/TW/2018 xác định nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và hưởng BHXH, BHYT. Hơn lúc nào hết, ngành BHXH cần đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Đây là giải pháp quan trọng hiện đại hóa nâng cao năng lực quản lý quỹ bảo hiểm.

Hình thành nhiều dịch vụ công trực tuyến

Theo  Phó Giám đốc Trung tâm CNTT - BHXH Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương, mấy năm gần đây, công tác ứng dụng CNTT được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm. Thể hiện qua việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Toàn bộ ứng dụng CNTT ngành BHXH đã được triển khai xây dựng theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Trung tâm Ðiều hành hệ thống CNTT của ngành BHXH được triển khai xây dựng và bắt đầu vận hành là kết quả tổng hợp từ một quãng thời gian dài hệ thống BHXH, đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp được 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử qua mạng là gần 44 triệu hồ sơ.


Ngành BHXH đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiệp vụ

Năm 2017, 2018 được coi là năm đột phá với nhiều hoạt động phục vụ định hướng hiện đại hóa ngành BHXH được triển khai quyết liệt và có hiệu quả, như: Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH để số hóa tài liệu lưu trữ của ngành; phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHTN; hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm. Việc đưa hệ thống thông tin giám định BHYT vào vận hành, kết nối gần 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc để thực hiện quản lý khám, chữa bệnh, giám định và thanh toán BHYT; đồng thời, ngành BHXH đã tạo lập xong cơ sở dữ liệu cho hộ gia đình tham gia BHYT với thông tin của 92,6 triệu dân, tương ứng với 24,3 triệu hộ gia đình toàn quốc là thành tựu lớn.

Chủ động hội nhập “hệ sinh thái” 4.0

Theo BHXH Việt Nam, năm 2019 ngành BHXH tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp BHXH, dữ liệu chi trả BHXH, quá trình hưởng và quá trình tham gia, thông tin đơn vị tham gia BHXH. Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam sẽ đề xuất các hành lang pháp lý cần thiết và tiến hành liên thông, cung cấp thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm góp phần vào việc kiến tạo Chính phủ điện tử.

Đồng thời, trên nền tảng ứng dụng CNTT đạt được, ngành BHXH đang chủ động hội nhập “hệ sinh thái” 4.0 phục vụ người dân và doanh nghiệp, cung cấp tất cả dịch vụ công có thể lên cấp độ 4. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành BHXH trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Bên cạnh đó thực hiện đa dạng hóa các hình thức triển khai tùy theo tình hình thực tế (thực hiện dưới hình thức dự án hoặc thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/QĐ-TTg). Triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia; đưa tiêu chí ứng dụng CNTT vào một trong những nội dung đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các đơn vị, cán bộ trong ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT của ngành kết hợp với thuê dịch vụ quản lý vận hành.

Thanh Nguyên