Nhịp cầu

Giải pháp căn cơ cho dạy và học trực tuyến 

Xem với cỡ chữ
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam có những diễn biến rất phức tạp, học sinh đang phải nghỉ học dài ngày thì vấn đề dạy trực tuyến hay dạy qua truyền hình được nhiều phụ huynh, cử tri quan tâm. Qua trao đổi, khảo sát nhanh của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lào Cai cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu trong việc triển khai, thực hiện dạy học online cho học sinh và dạy học qua Đài Phát thanh - Truyền hình gặp không ít khó khăn.

Cụ thể như: Dạy trực tuyến đại trà chỉ có thể áp dụng cho các em học sinh từ lớp 6 trở lên, đa phần học sinh tiểu học chưa đủ khả năng tự học và tương tác với thầy cô khi học trực tuyến cần cha mẹ hoặc người lớn hỗ trợ ở từng tiết giảng để chỉnh đốn, kèm cặp từng nét chữ, cách ngồi, rèn nền nếp học tập… Dịch bệnh Covid-19 bất ngờ nên các nhà trường gần như chưa chủ động hướng dẫn cho học sinh biết cách đăng ký tài khoản, biết cách học và tương tác với bài học, chủ động làm bài tập, bài kiểm tra và các điều kiện tối thiểu để học tập trực tuyến, đặc biệt học sinh phải có máy tính hoặc điện thoại được nối Internet thì mới có thể thao tác được. Vì thế, chỉ có một bộ phận học sinh có đủ điều kiện để học và có khả năng thao tác trên các phần mềm học trực tuyến.

Bên cạnh đó, phần lớn học sinh vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn do điều kiện kinh tế gia đình nên khó bảo đảm để các em có được thiết bị như smartphone, máy tính kết nối mạng, cá biệt vẫn còn một số thôn không có điện, khó tiếp sóng hệ thống mạng internet chưa được phủ khắp nên việc dạy học online cũng như dạy học qua Đài Phát thanh - Truyền hình còn nhiều khó khăn. Hơn nữa, một số giáo viên hạn chế về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chưa sử dụng thành thạo các phần mềm dẫn đến việc thực hiện bài giảng còn gặp khó khăn, cần hỗ trợ; dạy học qua Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thì việc đánh giá kết quả học tập sẽ còn nhiều hạn chế do việc học trực tuyến sẽ làm giảm sự tương tác giữa thầy và trò. Đặc biệt là việc dạy qua truyền hình chỉ có sự truyền thụ kiến thức một chiều, giáo viên không thấy được khó khăn mà học sinh gặp phải khi học một đơn vị kiến thức mới nào đó, đặc biệt là đối với các em học sinh cuối cấp.

Thực tế trên cho thấy, muốn triển khai hiệu quả việc dạy học online và học qua Đài Phát thanh - Truyền hình trong mùa dịch Covid-19 để có thể chủ động được với những kỳ nghỉ dài do dịch bệnh như hiện nay, ngành giáo dục cần có những giải pháp dài hơi, căn cơ hơn nữa để cả thầy và trò chủ động dạy và học. Tiếp tục chú trọng tập huấn thường xuyên cho giáo viên để họ có thể thao tác thành thạo các phần mềm, tự mình xây dựng được các bài giảng, bài tập và các hiệu ứng cần thiết để tiếp tục thực hiện việc dạy học trực tuyến ở vùng thuận lợi. Ngoài ra, cũng cần làm rõ phạm vi triển khai dạy học trực tuyến và dạy học qua Đài Phát thanh - Truyền hình, nội dung kiến thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh, tính hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc, bất cập cần sớm khắc phục, đặc biệt là đối với các vùng khó khăn của tỉnh.

LƯU HIÊN