Gia Lai: Kỳ họp thứ 13 dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 10.7 

Xem với cỡ chữ
Tại Hội nghị thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XI, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung UBND tỉnh trình về việc đề nghị xây dựng nghị quyết: Triển khai Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019; quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn; quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập năm học 2020 - 2021; điều chỉnh dự toán chi nguồn kinh phí Chính phủ vay về cho địa phương vay lại năm 2020; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn… Dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 8 - 10.7.
TRẦN DUNG