EVNGENCO1 đạt Giải thưởng đổi mới doanh nghiệp của Diễn đàn kinh doanh IoT Châu Á năm 2019 

Xem với cỡ chữ
Ngày 18.11, trong khuôn khổ Hội thảo và Diễn đàn kinh doanh IoT Châu Á (Asia IoT Business Platform, AIBP), Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã vinh dự là một trong hai doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam đạt Giải thưởng đổi mới doanh nghiệp.

Theo đó, Diễn đàn kinh doanh IoT châu Á đã xem xét hồ sơ về công tác nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển khoa học công nghệ của EVNGENCO1, cũng như các sáng kiến, cải tiến, dự án 4.0 mà Tổng công ty đã, đang thực hiện và lựa chọn là một trong 2 doanh nghiệp của Việt Nam đạt Giải thưởng đổi mới doanh nghiệp - Enterprise Innovation Awards.


Ông Trần Việt Anh - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1  đại diện Tổng công ty nhận Giải thưởng Đổi mới doanh nghiệp

Hội thảo và Diễn đàn kinh doanh IoT châu Á là nơi kết nối với các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương của các quốc gia, các công ty đa quốc gia ở các ngành sản xuất và dịch vụ, khoa học và giáo dục khu vực châu Á trong việc tiếp cận và sử dụng IoT. AIBP gắn kết các chiến lược chuyển đổi công nghệ số, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu về khả năng cung cấp giải pháp IoT quốc tế với khách hàng tiềm năng và đối tác của họ tại các thị trường địa phương để phát triển kinh doanh trong khu vực châu Á. 

Việt Nam đang từng bước thực hiện hóa lộ trình chuyển đổi số, với đề án Chuyển đổi số Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng. Chuyển đối số chính là cơ hội vàng để Việt Nam có thể tận dụng tối đa những lợi ích mà IoT mang lại trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế  - xã hội và tăng cường vị trí cạnh tranh của mình.

AIBP đã tổ chức thành công 32 lần tại các quốc gia: Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Myanmar, Trung Quốc, Đài Loan với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước chủ nhà và hàng ngàn công ty đa quốc gia.