EVN chủ động các giải pháp tiết kiệm điện 

Xem với cỡ chữ
Tại buổi làm việc giữa đại diện Bộ Công thương với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công thương Phương Hoàng Kim đã đánh giá cao sự chủ động của EVN khi triển khai các giải pháp tiết kiệm điện.

Khẳng định tiết kiệm điện là giải pháp quan trọng để bảo đảm điện trong giai đoạn tới, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Phương Hoàng Kim cho biết, Bộ Công thương sẽ phối hợp với EVN, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững sẽ xây dựng kế hoạch hành động và hướng dẫn Chỉ thị số 20, để các bộ, ngành, UBND các địa phương thực hiện; xây dựng phương pháp đánh giá; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác tiết kiệm điện... Mặt khác, Vụ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các chương trình truyền thông về tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời áp mái, dịch vụ năng lượng (ESCO), chương trình điều chỉnh phụ tải…


Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho hay, để triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm điện trong giai đoạn tới, cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh vực này. Theo đó, EVN đã đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công thương; có văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai tiết kiệm điện. Tập đoàn sẽ tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội về các chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với Bộ Công thương, UBND tỉnh/thành phố, đơn vị tư vấn xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá chỉ tiêu tiết kiệm điện của tỉnh/thành phố và cả nước.

EVN cũng phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh, thành phố trong cả nước khai thác website: sudungdien.evn.com.vn để theo dõi cảnh báo mức tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Hiện, website sudungdien.evn.com.vn đang thực hiện theo dõi mức tiêu thụ điện của 7.076 khách hàng, trong đó, có 2.248 khách hàng hành chính sự nghiệp (sử dụng từ 100.000kWh/năm trở lên); 4.828 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (sử dụng từ 3 triệu kWh/năm trở lên). Website cũng cảnh báo về mức độ tiêu thụ điện tăng/giảm (%) so với cùng kỳ, giúp Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố, EVN theo dõi, quản lý về việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của các đơn vị.