Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI

Đúng và trúng mong đợi của cử tri 

Xem với cỡ chữ
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp không chỉ thông qua được các nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của địa phương mà đọng lại những dư âm ấn tượng trong lòng đại biểu, cử tri, nhân dân trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ĐẶNG MINH NGỌC: Thông qua 19 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp ghi nhận và đánh giá cao sự thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng GDRP vẫn tăng 9,65%, các nhiệm vụ khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cách thức tổ chức kỳ họp được đổi mới theo hướng tiếp tục rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo, dành thời cho các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung trình. Để đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phân tích những hạn chế, khó khăn, tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định nhiệm vụ và đưa ra những giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh đã chia ra 5 tổ thảo luận; dành nhiều thời gian chất vấn về các vấn đề đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Trên cơ sở thảo luận kỹ, HĐND đã thông qua 19 nghị quyết về chính sách thu hút đầu tư và an sinh xã hội, như: Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết phân bổ vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Nghị quyết quy định mức thu tiền dịch vụ và chế độ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Nghị quyết quy định hỗ trợ đặc thù đối với đội ngũ làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn, giai đoạn 2019 - 2020...

2019 là năm quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; tạo tiền đề để bước vào chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Tôi mong rằng, cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, quyết tâm thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Riêng đối với chương trình hoạt động của HĐND từ nay đến cuối năm, bên cạnh kỳ họp thường kỳ, HĐND có thể tổ chức các kỳ họp bất thường để thực hiện những nhiệm vụ phát sinh, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Đại biểu PHẠM THỊ NGUYỆN, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kim Động (huyện Kim Động): Phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu

Luôn đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn. Đó là những điểm dễ nhận thấy trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ này. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng nên tại kỳ họp này, các báo cáo đều ngắn gọn, súc tích, đầy đủ nội dung, Kỳ họp thứ 9 đã thành công tốt đẹp, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 19 nghị quyết.

Để tạo nên thành công của kỳ họp, không thể không nhắc đến vai trò của Chủ tọa. Dấu ấn của nhạc trưởng được thể hiện rõ nét, bảo đảm nội dung các phiên họp mà còn linh hoạt khi dẫn dắt, gợi mở, “ngắt mạch” đúng lúc. Qua đó, phát huy được trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu. Sau mỗi vấn đề, Chủ tọa đều đánh giá và kết luận rõ ràng. Trong điều hành, Chủ tọa bám sát chương trình, tiết kiệm thời gian, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu. Kỳ họp cũng dành thời gian để Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu những ý kiến của đại biểu HĐND, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, việc ban hành nghị quyết của HĐND có nhiều đổi mới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành triển khai, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và toàn tỉnh. Thành công của kỳ họp sẽ là động lực để HĐND tỉnh tiếp tục thực thi nhiệm vụ, trọng trách, xứng đáng vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đại biểu ĐOÀN THỊ THÚY VÂN, giáo viên trường THPT Tiên Lữ (huyện Tiên Lữ): Chất vấn theo đúng tinh thần “hỏi nhanh - đáp gọn”

Một điều thấy rất rõ, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong những kỳ họp gần đây của HĐND tỉnh Hưng Yên ngày càng phong phú về nội dung, bám sát hơn yêu cầu của cuộc sống, hầu hết các vấn đề chất vấn đều “đúng” và “trúng” tình hình thực tiễn. Đây cũng là một hoạt động thể hiện rõ quyết tâm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này đã diễn ra trong không khí thẳng thắn theo đúng tinh thần “hỏi nhanh, đáp gọn”. Các đại biểu HĐND tỉnh đã mạnh dạn đưa ra những vấn đề cử tri quan tâm để làm rõ tại nghị trường. Việc trả lời của đại diện các cơ quan hữu quan thẳng thắn, nghiêm túc giải trình những vấn đề đại biểu nêu, nhận trách nhiệm và đề xuất các biện pháp nhằm giải quyết những tồn tại, thiếu sót trong điều hành, quản lý.

BÁCH HỢP thực hiện