Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đúng tiến độ 

Xem với cỡ chữ
Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là một trong những dự án quan trọng cấp quốc gia của ngành giao thông vận tải, với quy mô, công suất sau khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn là 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Trước mắt, giai đoạn 1 của dự án sẽ đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất năm 2025.

Đáp ứng yêu cầu

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được quy hoạch đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không của khu vực, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ký kết hợp đồng Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) giai đoạn 1 dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với liên danh tư vấn Nhật - Pháp - Việt (JFV). Đây là một dự án có quy mô và chi phí đầu tư lớn, có nhiều đầu mục công việc với tính chất kỹ thuật phức tạp đặc thù ngành hàng không. ACV cũng đã tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương cùng Tư vấn JFV và các đơn vị liên quan triển khai công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo hợp đồng đã ký.

Đại diện ACV cho biết, đến nay, tiến độ triển khai tổng thể các đầu mục công việc của tư vấn JFV đáp ứng theo yêu cầu của hợp đồng. Các công tác trọng tâm như khảo sát địa hình địa chất, nghiên cứu phương án giao thông kết nối, thiết kế hệ thống sân đường sân bay, thiết kế các hệ thống kỹ thuật, quy hoạch vùng trời và thiết kế phương thức bay, thiết kế nhà ga hành khách, phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế… được thực hiện khẩn trương và chất lượng theo đúng tiến độ hợp đồng. ACV cũng phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai trong việc lập và thống nhất phương án quy hoạch kết nối giao thông đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành để báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt. Triển khai quy hoạch đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch kinh tế - xã hội nhằm phát huy tối đa hiệu quả dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai tổ chức giải phóng mặt bằng dự án do tỉnh Đồng Nai đang triển khai.

Đồng thời, trong quá trình triển khai công tác lập FS, ACV đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, thường xuyên báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cùng với các bộ, ngành báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Các cơ quan cấp trên rất quan tâm, sâu sát và thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo để ACV hoàn chỉnh công tác khảo sát và lập báo cáo khả thi giai đoạn 1 dự án.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2020

Hiện nay ACV đang đôn đốc Tư vấn JFV khẩn trương hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) giai đoạn 1 của dự án, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ trong tháng 6, trình các bộ ngành liên quan, trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước, báo cáo Chính phủ, UBTVQH và trình QH xem xét thông qua dự án tại kỳ họp tháng 10 tới.

Song song với việc thực hiện công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 1 của dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đại diện ACV cho biết, ACV đã ký kết hợp đồng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với đơn vị tư vấn là liên danh Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải - Trung tâm Môi trường và sinh thái ứng dụng (ITST - CEECO). Hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn 1 cho Dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu.

Cùng với đó, để phối hợp với công tác triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của tỉnh Đồng Nai, ACV đã thành lập Tổ làm việc riêng cho công tác giải phóng mặt bằng và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nghiên cứu các cơ sở pháp lý liên quan để tổ chức công tác giao nhận mặt bằng dự án ngay khi tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện.

Theo đó, hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đang triển khai khẩn trương dự án xây dựng 2 khu tái định cư hoàn chỉnh tại xã Lộc An và Bình Sơn, huyện Long Thành để phục vụ việc di dời dân; cũng như đẩy mạnh triển khai tập huấn, tuyên truyền phổ biến chủ trương và các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tiến hành công tác thông báo thu hồi, kế hoạch kiểm đếm đất đai, tài sản của các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực thực hiện dự án. Theo tiến độ, Đồng Nai phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 vào cuối năm 2019 để bàn giao cho chủ đầu tư phục vụ công tác rà phá bom mìn, khởi công xây dựng cuối năm 2020. Toàn bộ dự án giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Nguyễn Thúy