Đưa nghị quyết vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đại biểu HĐND thành phố cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của cơ sở để kịp thời phản ánh với HĐND, tham gia với UBND thành phố có những giải pháp để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất.

Tất cả vì sự hồi phục của Thủ đô sau dịch Covid-19

Đánh giá về Kỳ họp thứ 15, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp đã diễn ra đúng luật, hiệu quả, đổi mới, hoàn thành các nội dung đề ra. Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu giải trình, báo cáo, giải đáp một số nội dung trong các phiếu chất vấn của đại biểu gửi đến UBND thành phố. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đã có một số kiến nghị với HĐND thành phố về những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. "Đặc biệt, với tinh thần tất cả vì sự hồi phục, phát triển của Thủ đô sau dịch Covid-19, các vị đại biểu HĐND đã phát biểu hết sức tâm huyết, trí tuệ và đề xuất những giải pháp sát thực tiễn và có tính đột phá để có thể đạt được các chỉ tiêu đặt ra ở mức cao nhất" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Ngoài ra, qua tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng: Chính sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân chính là phương thức hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tới đây, các đại biểu mong muốn thành phố điều hành và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo mới của Chính phủ liên quan đến tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. "Đặc biệt, thành phố cần nghiên cứu tổng thể để có những giải pháp, cơ chế chính sách để tận dụng cơ hội mới, lợi thế mới của Thủ đô trong thời kỳ "hậu" Covid, nhất là ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, du lịch" - Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ.

Bên cạnh đó, đại biểu và cử tri Thủ đô cũng mong muốn thành phố tập trung hoàn thành những chỉ tiêu đạt còn thấp, có những khó khăn, phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm và phải có từng giải pháp cho những chỉ tiêu chưa đạt. "Để làm được điều này, Hà Nội cần tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong tình hình mới; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị. Trong đó, cần triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế mới, coi đây là nguồn lực cho phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới" - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Khoá XV  

Ảnh: P.Long 

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, các nghị quyết tại kỳ họp lần này được HĐND và UBND thành phố chuẩn bị công phu, đúng luật và đã được thông qua với tỷ lệ rất cao, là căn cứ và cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong phát triển kinh tế của Thủ đô. Cụ thể, Kỳ họp thứ 15 đã xem xét, thảo luận và thông qua 12 báo cáo, 13 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất rất cao, trong đó có 12 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội... “Đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách sớm nhất và đạt hiệu quả thiết thực" - Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, căn cứ theo quy định của Luật và được sự thống nhất của các vị đại biểu, HĐND thành phố đã không chất vấn trực tiếp tại hội trường mà tiến hành chất vấn bằng văn bản. Các phiếu chất vấn gửi tới lãnh đạo thành phố đều là những vấn đề dân sinh bức xúc, được cử tri và nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm. Tất cả những vấn đề này đã được UBND thành phố tiếp thu nghiêm túc, phân công sở, ngành trả lời và trực tiếp Chủ tịch UBND thành phố trong quá trình phát biểu về KT - XH đã giải trình một số nội dung trong phiếu chất vấn. "Các nội dung trả lời này được gửi đến các đại biểu HĐND thành phố và đăng công khai trên Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. Đề nghị các đại biểu HĐND, các Tổ đại biểu, các Ban HĐND thành phố giám sát chặt chẽ việc thực hiện" - Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo.

PHI LONG