Đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 

Xem với cỡ chữ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2234/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Phim hoạt hình “Tắc kè phá án” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất

Các phim được chọn chiếu gồm: Phim truyện Người lính thầm lặng (Công ty Cổ phần phim Truyện I); các phim tài liệu Làng xây đảo, Ký ức Long Châu (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương), Quê lụa Tân Châu (Công ty Cổ phần phim Giải Phóng); phim hoạt hình Tắc kè phá án (Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị sản xuất có phim được chọn chiếu cùng các sở, ban ngành ở các địa phương tổ chức đợt phim trong phạm vi cả nước. Việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trong trường hợp không tổ chức đợt phim, các đơn vị điện ảnh sẽ sử dụng các bộ phim này trong các tuần phim, đợt phim tiếp theo.

Thái Minh