Động lực giúp EVN hoàn thành nhiệm vụ 

Xem với cỡ chữ
Khẳng định công tác thi đua chính là động lực quan trọng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), đại diện EVN cho biết, đến nay, Tập đoàn đã bảo đảm vận hành hệ thống và thị trường điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 9,0%/năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 2.250 kWh/người, gấp gần 1,44 lần so với năm 2015. Tập đoàn đã đưa vào vận hành 11 dự án với tổng công suất 6.093 MW, khoảng 100% khối lượng được giao, trong đó có nhiều dự án vượt tiến độ. Khởi công 5 dự án nguồn điện với tổng công suất 2.380 MW. Tập đoàn đã hoàn thành đưa vào vận hành các dự án nguồn điện mặt trời với tổng công suất 240 MWp; hỗ trợ và phối hợp với các nhà đầu tư đưa vào vận hành gần 100 nhà máy điện gió, mặt trời với tổng công suất trên 5.000 MW để bổ sung nguồn cấp điện quốc gia.

Dự kiến hết năm 2020, tổng công suất lắp đặt hệ thống điện Việt Nam đạt 59.210 MW.
Nguồn: ITN

Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam đạt 59.210 MW, trong đó công suất nguồn điện do Công ty mẹ EVN và các Tổng công ty Phát điện sở hữu, chi phối là 29.970MW (chiếm 50,6% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống).

EVN cũng hoàn thành đóng điện 1.120 công trình lưới điện từ 110 - 500 kV; bảo đảm đấu nối, truyền tải công suất phát các nguồn điện, tăng cường năng lực truyền tải của hệ thống, trong đó khởi công nhiều công trình quan trọng như đường dây 500kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2, đưa vào vận hành các công trình lưới điện đồng bộ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải, Long Phú, Sông Hậu, Thái Bình; các công trình giải tỏa thủy điện khu vực miền Bắc, nguồn điện năng lượng tái tạo khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, các công trình lưới điện bảo đảm cấp điện miền Nam, TP Hà Nội và các phụ tải lớn. Tổng vốn đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2020 là 550.852 tỷ đồng, gấp 1,17 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Doanh thu toàn Tập đoàn tăng bình quân 12,8%/năm; tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm tương đương 7,5% chi phí định mức, riêng năm 2020, dự kiến tiết kiệm được 10%. Đến cuối năm 2019, tổng giá trị tài sản toàn Tập đoàn đạt 721.460 tỷ đồng (tăng 12,5% so với năm 2015), trong đó, vốn chủ sở hữu là 226.449 tỷ đồng (tăng 21,6%). Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,19 lần, tỷ lệ tự đầu tư là 30,7%. Các nhiệm vụ về tối ưu hóa chi phí, chỉ tiêu về tài chính đều đạt và vượt kế hoạch.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn đã đầu tư cấp điện cho trên 51.000 hộ dân chưa có điện tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới, đồng thời tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán điện trực tiếp cho 90.160 hộ dân tại 35 xã. Đến cuối năm 2019, 100% số xã trên cả nước có điện và 99,52% số hộ dân (trong đó 99,25% số hộ dân nông thôn) được sử dụng điện. Tập đoàn đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo trên cả nước, đặc biệt đã cấp điện và quản lý vận hành cho huyện đảo Trường Sa, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Xác định ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, EVN đã xây dựng Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Cuối năm 2018, EVN thực hiện cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4; đến cuối năm 2019, cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tại 63/63 tỉnh, thành phố. Tổng số khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN là 28,03 triệu khách hàng, tăng gần 20% so với năm 2015.

Nhờ đó, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ. Đây là chỉ số có mức độ cải thiện nhiều nhất và là 1 trong 3 chỉ số có thứ hạng tốt nhất trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Song song với việc hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành nghề kinh doanh chính, EVN còn tập trung triển khai xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020. Tính đến hết năm 2019, Tập đoàn đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3, còn lại 2 Tổng công ty Phát điện 1, 2 đã thực hiện các thủ tục như hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất và phương án sử dụng đất, đã phê duyệt kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa...

Minh Nhật