Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang

Động lực để tiếp tục đổi mới 

Xem với cỡ chữ
Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã có tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, được các đại biểu HĐND và cử tri trong toàn tỉnh đánh giá cao. Đây là động lực để Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh: Tăng cường cả về số lượng và chất lượng

Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong đó, nổi bật là công tác giám sát, khảo sát được triển khai tích cực, tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Hình thức và phương pháp giám sát được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thực tế. Việc giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cùng UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh xác định năm 2020 tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND nâng cao vai trò, vị trí HĐND tỉnh trong việc quyết định nhiệm vụ phát triển các vấn đề quan trọng của địa phương; tiếp tục tập trung thực hiện và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; thực hiện tốt chương trình giám sát. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát, khảo sát, các kiến nghị của cử tri…

Tổ chức có hiệu quả các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng theo luật định. Quan tâm thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo do Thường trực HĐND tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu dân cử. Giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất và các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa VŨ CHÍ KỲ: Nhiều đổi mới, linh hoạt sáng tạo

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang có rất nhiều đổi mới. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức một tháng/lần. Thay vì phải chờ đợi 6 tháng mới diễn ra kỳ họp, những nội dung quan trọng, mang tính thời sự nóng hổi đã Thường trực HĐND giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật, vừa giảm tải áp lực lên các kỳ họp, vừa không “bỏ lỡ” các cơ hội phát triển của địa phương. 

Từ thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã giúp Thường trực HĐND các huyện, trong đó có huyện Hiệp Hòa hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ, đại biểu HĐND. Với những kinh nghiệm học hỏi được, Thường trực HĐND huyện đã xác định được nội dung giám sát, phương pháp cách thức giám sát phù hợp với đối tượng được giám sát. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện Hiệp Hòa cũng tập trung nâng cao chất lượng việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri công khai, dân chủ; có phân công rõ trách nhiệm của Tổ, của đại biểu ở các nơi có ý kiến. Các kiến nghị được Thường trực HĐND và các đại biểu theo dõi giám sát đến cùng.

Ngoài ra, thông qua các hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hàng năm đã giúp đại biểu có thêm kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn, từ đó tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Cử tri DƯƠNG THỊ CÚC, thôn Chung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

Qua theo dõi hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng tôi đặc biệt đánh giá cao hoạt động TXCT. Theo đó, các cuộc TXCT trở nên thiết thực, hiệu quả, giảm tính hình thức, gần dân hơn. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung các buổi TXCT, gợi ý, khuyến khích động viên cử tri đề xuất, tham gia ý kiến về xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh - trật tự xã hội của tỉnh và địa phương, do đó người dân nhận thức được vai trò làm chủ của mình. Nói chung là cơ quan đại biểu dân cử đã lắng nghe dân nhiều hơn. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND cũng thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và đột xuất theo quy định, qua tiếp dân đã đôn đốc giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc của công dân. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

BẢO QUYÊN thực hiện