Đồng chí Trần Duy Bình tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Hà Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 7.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Kết quả đã thu lại sự chuyển biến tích cực về mọi mặt kinh tế, văn hoá, xã hội và ngày một nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII

Sau 3 ngày làm việc trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết, Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Duy Bình tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hà Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy Hà Trung. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên, đồng chí Vũ Xuân Hóa được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đồng chí Trần Duy Bình tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau khi báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung, Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đóng góp ý kiến đề xuất các giải pháp vào Báo cáo Chính trị để Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Sau phiên thảo luận, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự.

Hoàng Yến