Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận tái đắc cử Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 7.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Đại hội có ý nghĩa tạo những nền tảng, những bước đi tiếp theo hết sức quan trọng và lâu dài cho sự phát triển nhanh và bền vững để thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của Tỉnh.

Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận tái đắc cử Bí thư thị ủy Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế; các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn Thị xã thị đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên các lĩnh vực. Nhiều công trình được hoàn thành, nhiều mục tiêu thi đua đã được thực hiện xuất sắc, đó là những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trong thị xã hướng về Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Bí thư thị ủy Bỉm Sơn

Kết quả sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên làm việc sáng nay, đại hội đã công bố kết quả họp phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Thường vụ thị ủy Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận tái đắc cử Bí thư thị ủy Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng được bầu giữ chức Phó Bí thư thị ủy Bỉm Sơn. Ủy ban Kiểm tra thị ủy Bỉm Sơn nhiệm kỳ mới gồm có 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Dung được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI

Sau khi báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn, đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Cùng với đó, đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đóng góp ý kiến đối với Báo cáo Chính trị để Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã thông qua Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu thị xã lần thứ XI; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự đại hội.

Hải Yến