Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang

Dồn lực kiến tạo những miền quê đáng sống 

Xem với cỡ chữ
Tại phiên giám sát chuyên đề bằng hình ảnh của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVIII mới đây về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từ năm 2016 - 2020, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm được tháo gỡ. Theo các đại biểu, để kiến tạo thêm những miền quê đáng sống, tỉnh cần huy động mọi nguồn lực và có thêm nhiều cơ chế để khơi thông rào cản.

Hiệu quả thiết thực từ nhiều cách làm hay

Là một tỉnh miền núi, nơi sinh sống chủ yếu của bà con dân tộc thiểu số, Tuyên Quang bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện chương trình, những vùng quê đáng sống đang dần dần hiện hữu trên quê hương “Thủ đô kháng chiến”. Những đổi thay này đã được Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.


Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thực sự tạo nên sự đổi thay trên vùng đất Thủ đô kháng chiến

Sau hơn hai tháng tiến hành giám sát thực tế tại 7 huyện, thành phố, đến từng thôn bản ở 17 xã; làm việc với các sở, ngành và UBND tỉnh, các thành viên Đoàn giám sát đều thống nhất cho rằng: Phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã có sức lan tỏa sâu rộng. Các nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2019 của HĐND tỉnh (HĐND tỉnh đã ban hành 9 nghị quyết, trong đó có 3 chính sách về hạ tầng, 6 chính sách về hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp) thực sự “đúng, trúng”. Các địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực và chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân. Chỉ tính riêng từ năm 2016 - 2018, đã huy động được 5.598,295 tỷ đồng; toàn tỉnh có 30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân toàn tỉnh tăng từ 10 tiêu chí/xã (năm 2015) lên 13,12 tiêu chí/xã (năm 2018); nhiều xã khó khăn, xuất phát điểm 5 - 7 tiêu chí, đến nay đạt 9 - 10 tiêu chí trở lên…

Kết quả nổi bật nhất, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đó chính là đời sống tinh thần và vật chất của người dân không ngừng được tăng lên. Nếu như năm 2015, thu nhập của người dân mới đạt 18,7 triệu đồng/người/năm thì đến cuối năm 2018, thu nhập của người dân đã đạt trên 28,4 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,81% năm 2015, xuống còn 15,38% năm 2018… Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục các bậc học được nâng lên. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe được củng cố…

Thông qua những hình ảnh được cô đọng tại phiên giám sát có thể thấy rất rõ, từ các vùng đất xa xôi như huyện Na Hang, Lâm Bình, hay đến vùng căn cứ cách mạng Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, những miền quê đáng sống đang hiện hữu dần. Trong “cuộc cách mạng ấy”, nổi lên những cách làm hay và sáng tạo. Tiêu biểu là mô hình “Thắp sáng đường quê”. Chủ tịch UBND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương Lê Văn Hà cho biết: Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Đến nay, 100% đường trục thôn, đường ngõ xóm trên địa bàn xã Sơn Nam đều có điện chiếu sáng. Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn Trần Văn Hoàng cho biết, việc triển khai xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” vừa khơi dậy ý thức xây dựng quê hương, vừa bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở các vùng quê.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân

Có thể thấy, những hình ảnh sống động, chân thực được trình chiếu tại kỳ họp đã tái hiện bức tranh toàn diện về quá trình xây dựng NTM của Tuyên Quang. Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Đoàn giám sát cũng đã thẳng thắn cho rằng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM ở một số nơi chưa toàn diện, quyết liệt, hiệu quả chưa cao; việc huy động các nguồn lực xây dựng NTM chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, nguồn vốn huy động từ xã hội và doanh nghiệp còn thấp; tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản về xây dựng NTM còn chậm so với mục tiêu kế hoạch của tỉnh, của Trung ương, một số chỉ tiêu đạt được nhưng không bền vững; công tác quy hoạch, lập đề án và thực hiện đề án xây dựng NTM chưa kịp thời, chưa được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với bộ tiêu chí mới; hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn chậm; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, bảo vệ môi trường còn có những hạn chế, bất cập; xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu…

Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện chương trình NTM từ tỉnh đến cơ sở. Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, có biện pháp cụ thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra đến năm 2020. Trong đó, rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu bảo đảm mục tiêu quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, phần việc do người dân là chủ thể thực hiện.

Mặc dù còn nhiều, khó khăn thách thức song đúng như Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Xây dựng NTM là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là cơ hội làm thay đổi diện mạo, tạo nên sức sống mới cho nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở các địa phương. Phiên giám sát chuyên đề bằng hình ảnh tại kỳ họp không chỉ có tác động trực tiếp đến đối tượng giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan mà còn khẳng định tinh thần, trách nhiệm cao của đại biểu HĐND tỉnh trước những vấn đề lớn, được cử tri quan tâm. Đây cũng chính là điểm nhấn về đổi mới của Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII theo tinh thần kỳ họp không giấy.

Đặc biệt, để góp phần cho công cuộc xây dựng NTM của tỉnh đi vào chiều sâu, sau phiên giám sát, HĐND đã ban hành nghị quyết “Về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, sẽ phân bổ tổng vốn dự phòng là 75.280 triệu đồng cho các huyện như Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Na Hang…

BÁCH HỢP