Nâng hạng năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam

Dồn lực cải thiện chỉ số chưa tốt 

Xem với cỡ chữ
Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam đã vươn lên hạng 63/140 quốc gia, song thứ hạng này so với thế giới và ngay trong các nước ASEAN vẫn chưa cao. Để đạt mục tiêu tăng 10 bậc vào năm 2021, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Du lịch PHẠM TRUNG LƯƠNG cho rằng, phải tập trung toàn lực vào cải thiện những chỉ số chưa tốt.

Cải thiện hạ tầng, môi trường, chính sách

- Trong Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch 2019 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam xếp hạng 63/140, tăng 4 bậc so với năm 2017. Ông nghĩ sao về kết quả này?

- Hiện trạng của du lịch Việt Nam đang được cải thiện khá tốt so với 5 - 7 năm trước. Có thể nói, đây thực sự là một bước tiến lớn về cạnh tranh điểm đến.

Trong hệ thống các tiêu chí WEF đưa ra, có một số tiêu chí chúng ta đã nhìn thấy được sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, xét những tiêu chí về hạ tầng, môi trường, chính sách… Việt Nam vẫn ở vị trí hạn chế. Nhìn tổng thể, năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt so với thế giới và ngay trong chính các nước ASEAN là chưa cao.

- Ngành du lịch phấn đấu năm 2021 sẽ tăng thêm 10 bậc trong bảng xếp hạng này. Theo ông, làm thế nào để đạt được mục tiêu này?

- Để có thể tiếp tục nâng hạng năng lực cạnh tranh, điều đương nhiên chúng ta phải làm là tiếp tục duy trì, phát triển các chỉ số đã được đánh giá cao. Quan trọng hơn, chúng ta phải tập trung toàn lực vào cải thiện những chỉ số không tốt - gồm những điểm chính sau.

Thứ nhất, cải thiện chỉ số môi trường tự nhiên là yêu cầu cấp bách và đầu tiên, song cần quan tâm bảo tồn các giá trị về văn hóa. Môi trường du lịch đang bị tác động bởi cả con người và tự nhiên, kéo theo đó là quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở điểm đến, trong đó có công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dân cư... Để cải thiện môi trường du lịch của các điểm đến, cần quyết tâm của không chỉ ngành du lịch mà còn tất cả các ngành liên quan.

Thứ hai, cải thiện chỉ số hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để du lịch có tiền đề phát triển. Nguồn lực của Nhà nước phục vụ cho hạ tầng du lịch còn rất hạn chế. Hệ thống giao thông, hạ tầng hàng không để tiếp cận điểm du lịch còn yếu và hệ thống cảng biển phục vụ du lịch hiện nay chưa có.

Thứ ba, cần có sự cải thiện về chính sách. Hiện các nước đang rất cởi mở về visa cho du khách nước ngoài như Thái Lan đã miễn visa cho hơn 130 nước, Singapore miễn visa cho gần 160 quốc gia… trong khi Việt Nam mới chỉ mở visa cho hơn 20 nước. Đây là yếu tố cần sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước với vai trò của ngành kinh tế mũi nhọn.

Thứ tư là cải thiện chỉ số về nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch không chỉ cần đạt những tiêu chí của ngành, của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà cần phải tiếp cận với các tiêu chí của khu vực đặc biệt về mặt chất lượng.

Du khách tham quan khu du lịch Tràng An, Ninh Bình Ảnh: Minh Đức

Tạo sân chơi bình đẳng

- Gần đây, khu vực kinh tế tư nhân được đánh giá là giữ vai trò đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển của du lịch Việt Nam. Theo ông, Nhà nước cần có những chính sách nào để khu vực tư nhân phát triển hơn nữa?

- Khu vực tư nhân nói chung đang giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chưa có những chính sách cởi mở để khu vực tư nhân thật sự phát triển và bình đẳng. Câu chuyện giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân còn chưa rõ ràng và lợi thế của doanh nghiệp nhà nước vẫn còn có phần trội hơn, cụ thể về sử dụng đất, tiếp cận nguồn lực ngân sách so với doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, những doanh nghiệp tư nhân nhỏ, lẻ tiếng nói của họ rất yếu.

Muốn các doanh nghiệp này phát triển, phải phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ cho hệ thống doanh nghiệp nhỏ, lẻ chung phát triển, chứ không chỉ doanh nghiệp du lịch. Hơn nữa, cần những chính sách để các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được với các nguồn vốn một cách hiệu quả; tạo sự bình đẳng ngay ở các khối tư nhân giữa các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trung bình và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân để tạo một sân chơi bình đẳng, lúc đó khối tư nhân mới phát triển tốt được.

- Hiện nay, các tỉnh đã và đang ưu tiên cho nguồn lực xã hội hóa phát triển nhưng cũng còn tồn tại không ít hạn chế và chưa thực sự hiệu quả. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

- Xã hội hóa đã trở thành vấn đề sống còn của sự phát triển kinh tế Việt Nam, không chỉ riêng đối với ngành du lịch. Một mặt, cần tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội phát huy hiệu quả nhưng mặt khác không làm mất vai trò của quản lý nhà nước khiến hoạt động du lịch trở lên rối loạn, thiếu bền vững. Xét cho cùng, cần thực hiện khéo léo để làm sao cho việc xã hội hóa thật sự được lành mạnh.

- Xin cảm ơn ông!

Hà Linh thực hiện