Giáo dục- Đào tạo Bắc Giang:

Đổi mới công tác quản lý là nhiệm vụ trọng tâm 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 và bước đầu thực hiện chiến lược giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, đến nay ngành Giáo dục - Đào tạo Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, nguồn nhân lực được đào tạo ngày càng chuẩn hóa…

Trong học kỳ I năm học 2011-2012, toàn ngành Giáo dục - Đào tạo Bắc Giang đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, những nội dung trọng tâm được cụ thể hóa, các trường đã chủ động hơn trong việc tổ chức phong trào. Một trong những nội dung được tập trung chỉ đạo là xây dựng ở mỗi cấp học các mô hình điểm về trường học thân thiện, học sinh tích cực trên các vùng thuận lợi, khó khăn và vùng có điều kiện trung bình, từ đó nhân rộng. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, ngành đã đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo của người học có chuyển biến tích cực. Qua đó, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được củng cố và duy trì vững chắc, công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học đúng độ tuổi, THCS đạt được kết quả đáng kể; ở bậc đại học, cao đẳng trong năm 2011, tỉnh Bắc Giang tiếp tục giữ vững vị trí 15/63 tỉnh, thành phố về điểm trung bình 3 môn thi, có 3 trường THPT trong top 200 trường có điểm trung bình 3 môn thi cao nhất toàn quốc.

Đạt được những kết quả trên, một trong những nguyên nhân chính là do ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục. Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1980/QĐ-UBND về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2011-2012…

Năm học 2011 - 2012, toàn ngành xác định đổi mới công tác quản lý tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm học. Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bắc Giang Ngô Thanh Sơn, việc xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu của các đơn vị cơ bản bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị. Đầu năm học, một số Phòng Giáo dục - Đào tạo đã chỉ đạo hiệu trưởng các nhà trường xây dựng, ký cam kết trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ đã cam kết là căn cứ để đánh giá, xếp loại người đứng đầu.

Về đổi mới công tác quản lý, ông Ngô Thanh Sơn cho biết, đầu tiên trong việc lựa chọn cán bộ quản lý, Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn bằng hình thức tuyển chọn, các hiệu trưởng, hiệu phó phải trình bày chương trình hành động nếu được nhận công tác; bảo đảm đúng quy hoạch, tính dân chủ trong bổ nhiệm. Tiếp theo, khi đã đảm nhiệm vai trò là người đứng đầu cơ quan, phải nêu cao vai trò trách nhiệm. Từ giám đốc Sở đến các ban ngành khi vào năm học mới, xác định nhiệm vụ chung, chọn 5 điểm trọng tâm, đến cuối năm đánh giá xem xét, để từ đó đánh giá múc độ hoàn thành của người đứng đầu ở đâu và ở vị trí nào. Nhưng quan trọng nhất, trong quá trình lựa chọn, ngành bao giờ cũng gắn với đạo đức nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp để điều chỉnh hành vi.

Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên được Sở quan tâm, đầu tư phát triển. Đối với cán bộ quản lý, hàng năm ngoài chương trình bồi dưỡng của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở cũng có chương trình bồi dưỡng riêng, phối hợp với Sở Nội vụ bồi dưỡng kỹ năng, Cục Nhà giáo bồi dưỡng về chuyên môn. Đặc biệt triển khai một số chương trình dự án Việt Nam- Singapore, Sở đã tổ chức cho khoảng 70% cán bộ quản lý tham gia chương trình đi dạy học tại nước bạn. Ngoài ra, Sở thường xuyên tổ chức các câu lạc bộ, nhóm các trung tâm sinh hoạt chia sẻ về những vấn đề nội dung trong công tác chuyên môn; giao ban định kỳ, chia sẻ những vướng mắc để giải quyết…

Đánh giá về kết quả giáo dục của tỉnh Bắc Giang từ nhiều năm nay, ông Ngô Thanh Sơn cho biết, tỉnh luôn đứng trong top 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước. Đầu năm mới vừa rồi, khi Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan về thăm tỉnh Bắc Giang rất vui mừng nhận thấy trong điều kiện khó khăn mà chất lượng giáo dục của tỉnh vẫn đạt. Nguyên nhân cơ bản là do lãnh đạo Sở đã tham mưu đối với UBND, HĐND tỉnh sâu sát, thiết thực và cụ thể.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, ông Sơn cho rằng, nền nếp chuyên môn ở một số trường vẫn chuyển biến chậm; giáo dục mũi nhọn chưa hiệu quả; nhiều đơn vị chưa chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán đổi mới phương pháp giáo dục còn lúng túng. Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý còn chậm, trên thực tế còn có cán bộ quản lý ở một số đơn vị thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý dẫn đến thực hiện sai quy chế chuyên môn, dẫn đến chất lượng giảng dạy của một bộ phận giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới…

Năm học 2011-2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, ngành Giáo dục sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tiếp tục chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm đáp ứng tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Vi Hoa