Doanh nghiệp nhận giải thưởng Ngôi sao Chất lượng quốc tế 

Xem với cỡ chữ
Công ty Cổ phần Đức Khải đã nhận giải thưởng Ngôi sao Vàng về chất lượng quốc tế do tổ chức Business Initiative Directions (B.I.D) trao tặng. Đây là doanh nghiệp duy nhất của nước ta được nhận giải thưởng này - là giải thưởng cho các doanh nghiệp dẫn đầu trong từng lĩnh vực kinh doanh với những cam kết về chất lượng, khả năng lãnh đạo xuất sắc. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đáp ứng được một số các tiêu chuẩn khác như sự hài lòng của khách hàng, quản lý nhân sự, kết quả tài chính kinh doanh tốt.