Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách làm việc tại Hà Nội 

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.7, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 – 2018 đã làm việc với UBND TP Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Phó Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Hữu Quang chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Kiểm toán Nhà nước, các thành viên Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, đại diện các sở, ngành, một số quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách quan trọng…

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trên cơ sở các quy định hiện hành, Hà Nội đã quyết định thành lập và hiện có 10 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trong đó ba Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ phát triển khoa học, công nghệ được sáp nhập vào Quỹ đầu tư phát triển thành phố. Báo cáo cũng nêu rõ, các quỹ đều sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng. Một số quỹ đã gắn được nhiệm vụ cho vay vốn với việc hướng dẫn, hỗ trợ đối tượng vay vốn trong sử dụng lượng tiền vay. Hoạt động của các quỹ đã góp phần đáp ứng nguồn vốn phục vụ kịp thời vào đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố; góp phần hỗ trợ, khen thưởng, động viên kịp thời cho những nhân tố có thành tích xuất sắc trong một số lĩnh vực… 

Tuy nhiên, theo UBND TP, một số cơ chế, chính sách của trung ương chưa ban hành đầy đủ, đồng bộ ảnh hưởng đến việc quản lý, hoạt động của quỹ tài chính. Một số quy định khung pháp lý của các quỹ đến thời điểm hiện tại không còn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật (Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo). Các văn bản pháp lý có liên quan đến việc quản lý, hoạt động của quỹ chưa được ban hành đầy đủ, đồng bộ (Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ khuyến nông).

UBND TP Hà Nội đề nghị, cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về tổ chức hoạt động của Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo, Quỹ khuyến nông, để địa phương có căn cứ tiếp tục triển khai hoạt động của quỹ. Đồng thời, thực hiện sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Ghi nhận báo cáo của UBND TP Hà Nội, các thành viên Đoàn giám sát cũng đề nghị, UBND TP báo cáo thêm về tiêu chí bổ sung vốn điều lệ cho các quỹ; việc bảo đảm công khai, minh bạch tài chính trong từng quỹ; biện pháp để tăng sức thu hút cho các quỹ so với những tổ chức tín dụng... Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị, UBND TP báo cáo thêm về quá trình sáp nhập ba quỹ vào Quỹ đầu tư phát triển thành phố, nhất là việc xây dựng lại hệ thống quy chế, quy trình hoạt động của mỗi quỹ sau sáp nhập; nguyên nhân không thành lập một số quỹ được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Hữu Quang đánh giá cao báo cáo của UBND TP, do cung cấp thông tin khá đầy đủ, giúp Đoàn giám sát có cái nhìn khá toàn diện về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố đều thực hiện thu đúng quy định pháp luật, chi đúng đối tượng, chưa phát hiện chi sai. Tuy nhiên, Phó trưởng Đoàn giám sát lưu ý, một số quỹ có lượng tồn dư khá, chưa phát huy hết nguồn lực của quỹ, nên TP Hà Nội cần quan tâm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thực hiện, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách..

Phó trưởng Đoàn giám sát đề nghị, UBND TP tiếp tục quan tâm giám sát, kiểm tra, quản lý các quỹ, trong đó chú ý phát huy vai trò của ĐBQH, đại biểu HĐND; tăng cường tự thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa vi phạm. Từ thực tiễn tổ chức hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thời gian qua, Phó trưởng Đoàn giám sát cho rằng, UBNDTP cần rà soát lại quá trình thu – chi của quỹ này, vì đa số các quỹ đều nhận cấp từ ngân sách hoặc thu gián tiếp thông qua thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan; chú ý quán triệt tinh thần Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Hoan nghênh chủ động, sáng tạo của thành phố khi sáp nhập 3 quỹ vào Quỹ đầu tư phát triển, Phó trưởng Đoàn giám sát đề nghị, UBND TP tiếp tục rà soát để sáp nhập các quỹ có đối tượng trùng lặp, nhằm tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực thực hiện… Đồng thời, mạnh dạn đề xuất mở rộng nhiệm vụ chi của một số quỹ nhằm giúp đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của địa phương.

Phương Thủy