Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Bộ Xây dựng 

Xem với cỡ chữ
Chiều 9.8, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của UBTVQH do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Bộ Xây dựng về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, để thực hiện hiệu quả Luật Tiếp công dân, Bộ trưởng đã giao Thanh tra Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân, làm đầu mối giải quyết khiếu nại, tố cáo; giao Văn phòng Bộ Xây dựng bố trí tiếp công dân của Bộ, phòng tiếp công dân của Bộ trưởng và ủy quyền cho Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp công dân và báo cáo kết quả tiếp công dân để Bộ trưởng chỉ đạo, có định hướng xử lý các vụ việc phức tạp, đông người.

Hàng năm, Bộ Xây dựng cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan. Kết quả tiếp công dân thường xuyên của Bộ Xây dựng với tổng số lượt tiếp là 134 lượt/45 vụ việc khiếu nại, trong đó hướng dẫn giải thích trực tiếp 98 lượt, hướng dẫn bằng văn bản 35 văn bản, tiếp nhận 33 đơn, thư. Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dân, Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào thứ 6 của tuần thứ 3 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.


Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải  phát biểu tại buổi làm việc

Về tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, số đơn tiếp nhận là 239 đơn, trong đó 106 đơn thuộc thẩm quyền, 133 đơn không thuộc thẩm quyền. Số vụ việc thụ lý, giải quyết thuộc thẩm quyền 29 vụ việc… Tuy nhiên, cũng còn một số vụ việc có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều đơn vị trực thuộc Bộ, do phối hợp xử lý giữa các đơn vị chưa kịp thời nên việc giải quyết chưa bảo đảm về thời gian theo quy định. Việc sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo chưa phát huy hiệu quả.

Bộ Xây dựng kiến nghị, cần giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người tồn đọng kéo dài; xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy, tổ chức Đảng khi để xảy ra các vụ việc khiếu nại tồn động kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Bổ sung biên chế, kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức về nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị, trong báo cáo của Bộ cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, là các giải pháp mà Bộ sẽ triển khai để khắc phục những yêu kém, tồn đọng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Cũng tại cuộc làm việc, Bộ Xây dựng đã tiếp thu, giải trình những vấn đề Đoàn giám sát đề cập; báo cáo tiến độ giải quyết một số vụ việc cụ thể.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo mà Bộ Xây dựng đã triển khai trong thời gian qua, đặc biệt Bộ đã bố trí phòng tiếp công dân chung của Bộ và phòng tiếp công dân cho lãnh đạo Bộ.

Ghi nhận những kiến nghị của Bộ Xây dựng, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, Bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm bố trí cán bộ có đầy đủ năng lực, phẩm chất để tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Trước đó, Đoàn giám sát đã kiểm tra, khảo sát thực tế tại Phòng Tiếp công dân của Bộ Xây dựng.

Q.Khánh