Đoàn đại biểu VPQH Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu VPQH Lào 

Xem với cỡ chữ
* Ký Thỏa thuận hợp tác giữa VPQH Việt Nam và VPQH Lào, khẳng định tiếp tục củng cố, tăng cường tình đoàn kết và đẩy mạnh quan hệ hợp tác

Đoàn đại biểu VPQH Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu VPQH Lào

Sáng 2.11, tại trụ sở VPQH, Đoàn đại biểu VPQH Việt Nam dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã hội đàm với Đoàn đại biểu VPQH Lào do Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH Lào Ounkeo Vouthilath dẫn đầu đang thăm và làm việc tại nước ta.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa VPQH hai nước, phương hướng hợp tác trong thời gian tới và nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác giữa VPQH Việt Nam và VPQH Lào. Thỏa thuận hợp tác giữa VPQH Việt Nam và VPQH Lào được ký ngày 19.11.2007. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Thỏa thuận hợp tác đã phát huy hiệu quả tích cực, tăng cường sự hợp tác giữa hai VPQH, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác giữa QH Việt Nam và QH Lào. Hai bên nhất trí sửa đổi và bổ sung các nội dung của Thỏa thuận hợp tác đã ký để xây dựng văn bản Thỏa thuận hợp tác mới, có tính đến các yếu tố phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Nội dung Thỏa thuận hợp tác mới gồm: hợp tác về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt; hợp tác về lĩnh vực báo chí; hợp tác về công nghệ thông tin; hợp tác về lĩnh vực thông tin, nghiên cứu khoa học và hợp tác về lĩnh vực bồi dưỡng, tập huấn ĐBQH, cán bộ VPQH. Đối với hợp tác về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt, VPQH đã xây dựng Kế hoạch dài hạn tập trung vào việc hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ VPQH Lào trong 5 năm (2011 - 2015); phối hợp với VPQH Lào xây dựng Kế hoạch 5 năm và từng năm.

Đối với hợp tác về lĩnh vực báo chí, từ năm 2007 đến nay, Báo ĐBND thực hiện việc hợp tác giúp đỡ Tạp chí Phouthen Pasaxon, nay là Báo Phouthen Pasaxon thông qua các hình thức: giúp đào tạo nhân lực, gồm biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật, cộng tác viên ở các đơn vị bầu cử QH Lào khoảng gần 100 lượt người; giúp bạn về cơ sở vật chất. Báo ĐBND đã tổ chức 4 lớp học nghiệp vụ báo chí, trong đó có 3 lớp tổ chức tại Việt Nam và 1 lớp tổ chức tại Vientiane, Lào; cử các đoàn lãnh đạo Báo, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên luân phiên trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật Báo Phouthen Pasaxon tại Việt Nam và tại Lào.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, để tiếp tục phát huy kết quả hợp tác đã đạt được, trên tinh thần mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, hai VPQH hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phục vụ QH, nâng cao hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Các cơ quan của VPQH hai nước tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động hợp tác theo tinh thần văn bản Thỏa thuận hợp tác mới giữa VPQH Việt Nam và VPQH Lào; đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm trên các lĩnh vực hoạt động phục vụ QH. Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc mong muốn và tin tưởng, mối quan hệ giữa VPQH Việt Nam và VPQH Lào, QH Việt Nam và QH Lào ngày càng được nâng cao và thắt chặt.

Chủ nhiệm VPQH Lào Ounkeo Vouthilath cám ơn sự giúp đỡ của Việt Nam trong suốt thời gian qua; mong muốn sẽ có nhiều cơ hội tăng cường các cuộc giao lưu, trao đổi và hợp tác hơn nữa với VPQH Việt Nam, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào.Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VPQH Việt Nam và VPQH Lào

+ Chiều cùng ngày, tại trụ sở VPQH đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VPQH nước CHXHCN Việt Nam và VPQH nước CHDCND Lào. Theo Thỏa thuận, hai bên khẳng định tiếp tục củng cố, tăng cường tình đoàn kết và đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua các chương trình hợp tác dưới nhiều hình thức để phục vụ QH, các cơ quan của QH hai nước thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Hiến pháp, pháp luật của mỗi nước quy định. Hàng năm, hai bên tiến hành trao đổi đoàn để nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Phối hợp chặt chẽ trong việc giúp Đoàn ĐBQH mỗi nước hoạt động tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế. Thúc đẩy trao đổi thông tin, tài liệu nghiên cứu và các ấn phẩm khác liên quan đến hoạt động của QH mỗi nước. Trên cơ sở đề nghị của VPQH Lào, VPQH Việt Nam sẽ báo cáo Lãnh đạo QH Việt Nam xem xét hỗ trợ VPQH Lào về các chương trình: nghiên cứu, hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử và đào tạo cán bộ của QH Lào; tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhật báo của QH Lào; hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai một số phần mềm ứng dụngå tại VPQH Lào; tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực thông tin nghiên cứu và thông tin công chúng phục vụ QH Lào...

Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực kể từ ngày ký.


Chủ nhiệm VPQH Lào Ounkeo Vouthilath tặng quà lưu niệm cho Chủ nhiệm VPQH Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc

Tối cùng ngày, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Đoàn đại biểu VPQH Lào do Chủ nhiệm VPQH Lào Ounkeo Vouthilath dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta.
Tin và ảnh: Quang Khánh