Hà Nội

Định hướng mô hình phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số 

Xem với cỡ chữ
Ngày 16.9, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã phối hợp khảo sát tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi của Thủ đô, giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Ba Vì.
Toàn cảnh cuộc làm việc.
Ảnh: Khánh Duy

Theo báo cáo, huyện luôn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), đề xuất kiến nghị trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã đẩy mạnh việc giảm nghèo bền vững vùng DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết của dân tộc, bảo đảm an ninh, quốc phòng; xây dựng các mô hình kinh tế từng bước triển khai thành các vùng kinh tế, văn hóa của đồng bào dân tộc.

Qua đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,5%, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia được 64,7%; tỷ lệ làng (thôn) đạt danh hiệu Làng văn hóa đạt 53,2%; tỷ lệ hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 tại 7 xã miền núi giảm còn 1,92%. Đến nay, đã có 36/85 dự án thuộc Kế hoạch 138/KH-UBND được thành phố bố trí vốn và triển khai thực hiện… Tuy nhiên, chương trình giảm nghèo chưa bền vững; thu nhập bình quân/người còn thấp; đời sống người dân tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của huyện…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chính sách dành cho đồng bào DTTS; hiện trạng các công trình, cơ sở vật chất được đầu tư theo Kế hoạch 138/KH-UBND của thành phố; hiệu quả triển khai của các dự án dành cho đồng bào DTTS trên địa bàn; vướng mắc trong việc chậm triển khai các dự án liên quan đến các công trình thủy lợi, trường học, y tế, nhà văn hóa trên địa bàn huyện; chính sách đối với việc phát triển nông nghiệp dành cho đồng bào DTTS; cơ chế sử dụng đất, vay vốn phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS…

Thay mặt Đoàn khảo sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị huyện với tiềm năng phát triển du lịch lớn cần có chính sách phát triển tương xứng; chủ động rà soát, đánh giá việc triển khai các mục tiêu chương trình dự án, phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Trong đó, ưu tiên các dự án cấp bách, nhất là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục và nước sạch; chú trọng công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng cán bộ nòng cốt; định hướng mô hình phát triển sản xuất dành cho đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi. Đối với các sở, ngành cần tiếp tục quan tâm, đầu tư đối với khu vực miền núi; đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và chủ động xây dựng định hướng mục tiêu cho nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Khánh Duy