Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn đối thoại, tranh luận dân chủ 

Xem với cỡ chữ
Với những cải tiến thiết thực, ở nhiều kỳ họp HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động chất vấn đã trở thành diễn đàn đối thoại, tranh luận trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm. Qua đó, tác động mạnh mẽ đến các cơ quan chức năng trong việc thực thi những giải pháp giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, xã hội đông đảo đại biểu và cử tri quan tâm, bức xúc.

Đi vào chiều sâu, thiết thực

Ở thành phố Cần Thơ, từ Kỳ họp cuối năm 2018, Thường trực HĐND thành phố không lựa chọn nhóm vấn đề để chất vấn và thông báo trước cho người trả lời như những kỳ họp trước, thay vào đó, đại biểu có thể chất vấn tất cả các đối tượng thuộc diện phải trả lời theo luật định. Gần đây, nhiều đại biểu đã tăng cường truy vấn về những vấn đề trả lời chưa rõ, chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đại biểu HĐND, cử tri thành phố giám sát việc thực hiện lời hứa, những cam kết của các Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành khi trả lời chất vấn.


Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bến Tre Khóa IX Ảnh: Nguyễn Lâm

Ở tỉnh Long An, trước kỳ họp 2 tuần, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp với các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh chọn nhóm vấn đề đông đảo cử tri đang bức xúc để chất vấn tại kỳ họp. Sau đó, Thường trực HĐND tỉnh gửi văn bản đến từng Tổ và đại biểu HĐND để thu thập thêm thông tin; đồng thời, đề nghị Tổ đại biểu HĐND bàn bạc thống nhất để chọn nội dung và phân công thành viên trong Tổ đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp. Ngay sau khi kết thúc mỗi nhóm vấn đề chất vấn, Chủ tọa  đều có kết luận rõ ràng về những việc các sở, ngành liên quan cần tổ chức triển khai thực hiện, nhằm sớm khắc phục hạn chế, thiếu sót với yêu cầu cụ thể về thời gian, lộ trình hoàn thành.

Từ kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre cho phép đại biểu HĐND tỉnh không gửi trước câu hỏi mà chỉ đăng ký với Thường trực HĐND tỉnh về người được chất vấn và lĩnh vực sẽ chất vấn. Đổi mới này đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; đòi hỏi người trả lời phải nắm bắt toàn diện và sâu sát các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý để trả lời tốt các câu hỏi của đại biểu.

Tại mỗi kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh Tiền Giang dành 2 - 3 buổi cho nội dung giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn, hầu hết là những vấn đề nóng bỏng, bức xúc, liên quan trách nhiệm của nhiều cơ quan thuộc mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Chủ tọa kỳ họp đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn thẳng thắn, đúng trọng tâm những câu hỏi chất vấn, truy vấn của đại biểu HĐND, không vòng vo, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khả thi và xác định lộ trình, thời gian để giải quyết từng vấn đề cụ thể. Đặc biệt, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, làm cơ sở giám sát việc thực hiện lời hứa và cam kết của những người đứng đầu, những người có trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đã trả lời chất vấn.

Tranh luận đến cùng

Tuy đã có những bước đổi mới, cải tiến nhưng nhìn chung ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động này vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Cụ thể: Vẫn còn những đại biểu HĐND không có nhiều thông tin, chưa nắm chắc những thông tin liên quan đến vấn đề chất vấn. Một số đại biểu do hạn chế về kiến thức pháp luật, kỹ năng phản biện, năng lực hoạt động nên ngại chất vấn. Nhiều đại biểu đang công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước ngại chất vấn, ít tham gia truy vấn vì mang nặng tâm lý nể nang, né tránh, ngại đụng chạm. Trong nhiều phiên chất vấn - trả lời chất vấn, một số câu hỏi, câu trả lời còn chung chung, chưa đi thẳng vào trọng tâm vấn đề; vẫn còn những câu hỏi mang tính chất hỏi cho biết thông tin, chưa truy vấn trách nhiệm của người trả lời chất vấn.

Một số người đứng đầu cơ quan nhà nước địa phương khi trả lời chất vấn còn vòng vo, dài dòng; chưa nắm bắt đầy đủ những vấn đề, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình; chưa xác định trách nhiệm cá nhân; chưa đi vào trọng tâm hoặc né tránh vấn đề bức xúc mà cử tri, người dân, đại biểu HĐND đặt ra cần giải quyết; có trường hợp không giữ được bình tĩnh khi đại biểu HĐND truy vấn….

Khắc phục những tồn tại trên, theo Thường trực HĐND các tỉnh, thành trong khu vực: Khi chất vấn, đại biểu HĐND phải xác định mình là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, đang cùng các cơ quan quản lý nhà nước tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề bức xúc, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho sự phát triển chung của địa phương. Điều đó đòi hỏi người chất vấn phải chú trọng rèn luyện tư duy phản biện khoa học và các kỹ năng cần thiết; sâu sát thực tiễn, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết của từng ngành, từng cấp để đặt câu hỏi đúng địa chỉ, rõ ràng, cụ thể; sẵn sàng tái chất vấn, tranh luận với tinh thần theo đến cùng để làm rõ các vấn đề, tạo cơ sở quan trọng cho những chuyển biến hậu chất vấn và trả lời chất vấn.

VŨ CHÂU