Điện Biên: Chưa thực hiện được việc thu hút nhân tài trong ngành y 

Xem với cỡ chữ

Tại buổi làm việc mới đây của Đoàn giám sát HĐND tỉnh với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2018, cùng với việc giải trình làm rõ một số nội dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý kiến nghị HĐND tỉnh, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương bố trí kinh phí cho ngành y tế đầu tư xây dựng mới 7 trạm y tế xã; bố trí kinh phí hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; ưu tiên vốn đầu tư hệ thống xử lý chất thải của các cơ sở y tế theo quy định; bố trí vốn nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn II; hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế... Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những tồn tại hạn chế, như: Trình độ chuyên môn, năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, đặc biệt là tuyến cơ sở; chưa thực hiện được việc thu hút nhân tài trong ngành y; cơ sở vật chất tuyến xã nhiều nơi chưa được bảo đảm; chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, cận lâm sàng cho người bệnh ở một số trường hợp còn chưa phù hợp với tình trạng bệnh, áp sai giá thanh toán…

LÊ HOA