PHÁP LUẬT » Văn bản pháp luật
Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
10:46 16/02/2017
Tại Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 14.2.2017, Thủ tướng phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15.7.2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.
19:34 10/02/2017
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.
15:43 09/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.
18:24 03/02/2017
Tại phiên họp thứ 6, UBTVQH khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 ngày 11.01.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH 14 ngày 11.01.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội; Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH 14 ngày 19.01.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
08:35 22/01/2017
Nghị định này quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
22:51 12/01/2017
Tại phiên họp thứ 5, UBTVQH khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29.12.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của kiểm toán nhà nước; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; Nghị quyết số 330/NQ- UBTVQH 14 ngày 4.1.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương năm 2016.
10:11 07/01/2017
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác biển và nghề cá.
09:20 05/01/2017
Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, trong đó quy định rõ những người không được làm kế toán, về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.
10:29 01/01/2017
Hôm nay, ngày 1.1.2017, Bộ luật Dân sự năm 2015 chính thức có hiệu lực thi hành. Bộ luật được thiết kế để thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phục vụ hội nhập quốc tế, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang