DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Không chỉ là kỹ thuật soạn thảo

07:48 | 14/03/2020
“Việc quy định hộ kinh doanh thành luật riêng hoặc quy định trong dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) là vấn đề mang tính chất kỹ thuật soạn thảo”. Nhấn mạnh điều này trong Báo cáo tiếp thu, giải trình một số ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám, Chính phủ đề nghị vẫn quy định về hộ kinh doanh trong dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện hơn nữa các quy định này.

Lý do bảo lưu quan điểm trên đây được chỉ rõ trong Báo cáo là bởi hộ kinh doanh là nội dung luôn gắn với Luật Doanh nghiệp. Từ Luật Doanh nghiệp năm 1999 đến 2014 đều đã có một điều khoản quy định về hộ kinh doanh và giao Chính phủ quy định chi tiết. Nội dung của chương về hộ kinh doanh trong dự luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cũng đã cơ bản được soạn thảo và hoàn thiện dựa trên các quy định hướng dẫn thi hành Khoản 2, Điều 212, Luật Doanh nghiệp 2014 tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Mặt khác, xét về bản chất, hộ kinh doanh cũng là một loại hình kinh doanh bên cạnh các loại hình kinh doanh như công ty và doanh nghiệp tư nhân, nên quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh phải được điều chỉnh bởi luật chứ không thể chỉ quy định bằng nghị định. “Quy định về hộ kinh doanh trong dự luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm khẳng định địa vị pháp lý của hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh; bảo vệ tốt hơn hình thức kinh doanh này và dần tạo môi trường pháp lý bình đẳng giữa các loại hình kinh doanh”, Báo cáo của Chính phủ khẳng định.

Từ lúc đang trong quá trình soạn thảo, có dự thảo chính thức trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu và đến thời điểm này, khi dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý, từ các chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội hầu như không ai phản đối việc hộ kinh doanh phải được điều chỉnh bởi luật. Vấn đề gây tranh luận chính là điều chỉnh bởi luật nào: Luật Doanh nghiệp hay một đạo luật riêng? Và chắc chắn, câu chuyện này không chỉ đơn giản là vấn đề kỹ thuật soạn thảo.

Trước hết, về bản chất, hộ kinh doanh không phải doanh nghiệp. Quy định tại Khoản 2, Điều 212, Luật Doanh nghiệp năm 2014 được dẫn trong Báo cáo của Chính phủ thực chất không phải quy định về hộ kinh doanh nói chung, mà “khoanh” lại với các “hộ kinh doanh sử dụng 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này”. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi lên từ hộ kinh doanh chứ phải là hỗ trợ hộ kinh doanh nói chung. Hộ kinh doanh cũng là một loại hình kinh doanh, nhưng thực tế, hình thức hoạt động có nhiều khác biệt so với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần. Như vậy, trong trường hợp vẫn muốn quy định về hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp thì phải mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cho một chủ thể mới. Đi liền với đó sẽ phải bổ sung đầy đủ các nội dung từ quyền thành lập, quyền và nghĩa vụ, trình tự, thủ tục thành lập, hồ sơ đăng ký, cơ quan cấp đăng ký và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý hộ kinh doanh, dừng, chấm dứt hoạt động, bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp... của hộ kinh doanh ngay trong Luật Doanh nghiệp chứ không phải chỉ dừng lại ở những quy định như dự thảo Luật.

Một vấn đề cốt lõi khác khiến giới chuyên gia và các nhà lập pháp không tán thành đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp là bởi, những quy định về hộ kinh doanh tại dự thảo Luật mới nhất vẫn đang tập trung giải quyết vấn đề kiểm soát, quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, ràng buộc nhiều thủ tục hành chính như: Thành lập; quyền và nghĩa vụ của chủ hộ; đặt tên hộ kinh doanh; địa điểm kinh doanh; tạm ngừng, chấm dứt hoạt động; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký... Tuy nhiên, những quy định này lại tạo ra nguy cơ lớn làm tăng rủi ro, tăng chi phí đối với thành lập và theo đó sẽ là gia tăng khó khăn cho hoạt động của hộ kinh doanh. Những vấn đề cốt yếu mà hộ kinh doanh trông chờ như họ được tạo thêm điều kiện thuận lợi cụ thể gì, có được bảo đảm an toàn hơn trong quá trình hoạt động hay không... thì lại chưa được quy định trong dự luật. Nói cách khác, dù mục đích đề xuất đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp là rất tốt, nhưng các điều khoản cụ thể lại cho thấy vẫn nặng về tư duy hành chính chứ chưa phải vì sự phát triển của hộ kinh doanh.

Mới đây, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất nên tách nội dung về hộ kinh doanh để quy định thành luật riêng. Không chỉ là một đạo luật riêng mà còn phải nhất quán quan điểm tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh phát triển hiệu quả, lành mạnh và minh bạch. Bởi lẽ, luật về hộ kinh doanh không chỉ tác động tới hơn 5 triệu hộ kinh doanh của hiện tại, mà từ đây có thể khơi thông và phát huy tối đa nguồn lực trong dân tham gia phát triển kinh tế, đóng góp cho xã hội, cho đất nước trong tương lai.

Lam Anh
Xem tin theo ngày:
KHOA HỌC
08:12 21/10/2019
Cùng với xu hướng chuyển dịch năng lượng tái tạo trên thế giới và những ưu thế vốn của mình, thời gian qua, hàng loạt dự án năng lượng tái tạo đã được đầu tư nhanh chóng vào Việt Nam, cung cấp lượng điện năng không nhỏ cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh vướng mắc khi lưới điện tiếp nhận nguồn công suất trên không thể theo kịp tốc độ phát triển quá nhanh của những dự án này.
Quay trở lại đầu trang