CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 14:09 | 28/02/2020 (GMT+7)
.
Tọa đàm “Phát triển bền vững tài nguyên nước – vai trò của các tổ chức xã hội”

Coi nước như sản phẩm hàng hóa

15:12 | 28/07/2019
Tôi cho rằng, chỉ tuyên truyền thôi là chưa đủ, mà cần phải coi nước cũng như một sản phẩm hàng hóa, xóa bỏ cơ chế bao cấp, thực hiện xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, phát triển nguồn nước. Về việc này, nếu có cơ chế cho các tổ chức xã hội, tôi nghĩ rằng họ sẽ làm rất tốt.


Ảnh: Duy Thông

Về tài nguyên nước, theo đánh giá chung, việc xây dựng chính sách pháp luật, chúng ta làm tương đối đồng bộ và tốt. Nhưng khi tổ chức thực hiện thì gặp những vướng mắc, bất cập liên quan đến con người và kinh phí thực hiện. Dẫn đến việc khai thác và sử dụng nguồn nước một cách bất hợp lý, lãng phí vì nghĩ nguồn nước dồi dào nước.

Vai trò của tổ chức xã hội dùng từ huy động và phát huy vai trò theo tôi sẽ chuẩn xác hơn. Ủy ban Về các vấn đề xã xã hội thời gian qua cũng đã thường xuyên mời các chuyên gia, các tổ chức xã hội tham gia vào các vấn đề liên quan đến xây dựng pháp luật cũng như giám sát việc thực hiện.

Tôi rất tán thành các ý kiến đã chia sẻ trong câu chuyện phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên theo tôi, có hai vấn đề, thứ nhất là địa vị pháp lý và năng lực của tổ chức xã hội đã cùng trợ giúp với người dân đưa các ý kiến lên cơ quan chức năng. Thứ hai, các chính sách khuyến khích để hình thành nên các tổ chức xã hội về mặt tổ chức chính trị thì luật có quy định nhưng hướng dẫn nhưng thiếu cụ thể.Thứ ba, chính là nguồn lực để thực hiện. Thực tế hiện nay các tổ chức xã hội đang có nguồn lực tài trợ từ nước ngoài và hoạt động rất tốt, tuy nhiên không thể mãi trông vào nguồn lực đó mà còn cần huy động cả nguồn lực trong nước

Bên cạnh các giải pháp về kinh tế, chúng ta cũng cần có cơ chế bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên nước tổng hợp và đa mục tiêu, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ.Ví dụ, vùng hạn hạn phải áp dụng khoa học công nghệ thế nào để có thể khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, phân bổ đồng đều cho từng nơi.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội

Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội
Xem tin theo ngày:
KHOA HỌC
08:12 21/10/2019
Cùng với xu hướng chuyển dịch năng lượng tái tạo trên thế giới và những ưu thế vốn của mình, thời gian qua, hàng loạt dự án năng lượng tái tạo đã được đầu tư nhanh chóng vào Việt Nam, cung cấp lượng điện năng không nhỏ cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh vướng mắc khi lưới điện tiếp nhận nguồn công suất trên không thể theo kịp tốc độ phát triển quá nhanh của những dự án này.
Quay trở lại đầu trang