ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 16:08 | 24/01/2020 (GMT+7)
.

Không phát triển đô thị một cách dàn trải

08:11 | 13/12/2019
Để công tác quy hoạch xây dựng nông thôn đạt được như yêu cầu của thành phố đặt ra, đoàn giám sát của HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cần chỉ đạo việc điều chỉnh các loại hình quy hoạch tại các huyện phải bảo đảm quy trình lấy ý kiến và đúng thẩm quyền, không phát triển đô thị dàn trải tại các xã nằm ngoài khu vực đô thị.

Quy hoạch tốt giúp nông thôn phát triển khởi sắc

Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đánh giá việc triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2008 - 2019 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, tính đến tháng 10.2019, UBND thành phố đã phê duyệt 13/14 đồ án “Quy hoạch chung xây dựng huyện tỷ lệ 1/10.000 - 1/5.000” tại các huyện như Mê Linh, Sóc Sơn, Thường Tin, Phúc Thọ… Về quy hoạch cấp xã, Hà Nội đã rà soát, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỷ lệ 1/5.000 - 1/2.000 tại 324/386 xã. “Kết quả công tác quy hoạch xây dựng nông thôn đã giúp nông thôn các huyện ngoại thành phát triển khởi sắc, toàn diện, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, hệ thống thiết chế văn hoá, xã hội được đầu tư đầy đủ, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, hiệu quả cao, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân” - Thường trực HĐND thành phố nhận xét.


Công tác triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn Thủ đô thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực
Ảnh: P.Long

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực HĐND thành phố cho rằng công tác quy hoạch xây dựng nông thôn còn một số bất cập, cần sớm được khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, chất lượng của nhiều đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn các các xã lập trước đây còn nhiều hạn chế, định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới còn chưa dự báo được quy mô phát triển dân số, trong khi hạ tầng kỹ thuật khung của nhiều xã chưa được khớp nối đồng bộ. Đồng thời, nhiều yếu tố và tiêu chuẩn phát triển từ huyện lên quận còn chưa được tính toán đầy đủ, định hướng quản lý kiến trúc và cảnh quan tại khu vực nông thôn còn chưa được quan tâm đúng mức.

Đáng chú ý, công tác thẩm định quy hoạch tại cấp huyện chưa bảo đảm đầy đủ các ý kiến chuyên ngành; cán bộ làm công tác quy hoạch xây dựng tại nhiều huyện còn thiếu, yếu về chuyên môn nên chất lượng thẩm định quy hoạch còn chưa cao. “Đặc biệt, việc rà soát, lập quy hoạch xây dựng nông thôn tại nhiều huyện còn chậm so với chỉ đạo của thành phố là phải hoàn thành xong trong năm 2018. Trong khi đó, tại các huyện vẫn còn tình trạng nhiều dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư song tiến độ triển khai chậm, một số dự án kéo dài gây bức xúc trong nhân dân” - Thường trực HĐND thành phố nêu rõ.

Quản lý quy hoạch chưa thực sự hiệu quả

Nguyên nhân dẫn tới công tác quy hoạch xây dựng nông thôn chưa đạt được như yêu cầu của thành phố đặt ra được đoàn giám sát HĐND thành phố xác định một phần công tác phối hợp giữa huyện và các sở, ngành trong lập, quản lý quy hoạch có lúc, có nơi chưa chủ động, nhất là trong việc rà soát, đề xuất tiêu chí điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn đối với các địa bàn chuẩn bị chuyển thành quận. Trong khi trình độ năng của các đơn vị tư vấn lập quy hoạch chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu khớp nối tổng thể chung trên địa bàn thành phố...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đoàn giám sát HĐND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực nông thôn để có sơ sở triển khai thực hiện theo Luật Kiến trúc năm 2019 và việc lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện... bởi đây là những cơ sở, căn cứ pháp lý để Hà Nội có thể thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn.

Về phía UBND thành phố, đoàn giám sát đề nghị cần sớm tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác rà soát điều chỉnh đối với các loại hình quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 theo hướng tích hợp, song song và đồng bộ. Trong đó cần tập trung nghiên cứu, đánh giá, phân loại để đề xuất loại hình triển khai quy hoạch phù hợp đặc điểm của từng địa phương theo hướng có thể không lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã... mà tập trung triển khai đồng bộ, song song các quy hoạch phân khu đô thị hoặc quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư hiện có. Đồng thời, thành phố cần chỉ đạo các huyện chủ động rà soát các đồ án quy hoạch theo hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các tiêu chí đô thị theo quy định. “Đặc biệt, việc điều chỉnh các loại hình quy hoạch phải đảm bảo quy trình lấy ý kiến và đúng thẩm quyền, không phát triển đô thị dàn trải tại các xã nằm ngoài khu vực đô thị” - đoàn giám sát yêu cầu.

NGUYÊN KHÔI
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang