ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 16:08 | 24/01/2020 (GMT+7)
.

Giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn

08:07 | 13/12/2019
Theo đánh giá của Thường trực HĐND TP Hà Nội, thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trong năm 2019, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND thành phố được triển khai một cách toàn diện, hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, kịp thời khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai nghị quyết HĐND các cấp.

Hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các ban, Văn phòng và Tổ đại biểu HĐND thành phố năm qua tiếp tục được nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới và được tổ chức đúng luật. Nội dung, chương trình giám sát được đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến bức xúc dân sinh của Thủ đô. Đồng thời, các cuộc giám sát đều có kế hoạch rõ ràng, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện…


Trong năm qua, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND thành phố được triển khai hiệu quả, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất
Ảnh: P. Long

Cùng với các hoạt động giám sát tại các kỳ họp của HĐND, phiên giải trình của Thường trực HĐND, trong năm 2019, HĐND các cấp đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Trong đó, HĐND thành phố tổ chức 3 đoàn giám sát chuyên đề gồm: Giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố; giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

“Mặc dù những nội dung giám sát nêu trên đều là những lĩnh vực khó, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, ngành nhưng Thường trực và các Ban HĐND vẫn quyết tâm thực hiện đến cùng. Kết quả của các cuộc giám sát này chính là nội dung, căn cứ quan trọng để HĐND thành phố ban hành những nghị quyết đề về những nội dung đã thực hiện giám sát, được nhân dân và cử tri Thủ đô ghi nhận và đánh giá cao” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh.

Trong năm qua, các Ban HĐND thành phố cũng đã chủ động triển khai 32 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, những vấn đề dân sinh bức xúc, còn bất cập, chậm chuyển biến trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố như: Giám sát việc quản lý hành nghề y dược tư nhân (Ban Văn hóa - Xã hội), giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố (Ban Đô thị), giám sát việc công tác quyết toán các công trình, dự án đầu tư của Thủ đô (Ban Kinh tế - Ngân sách), giám sát hoạt động của các Văn phòng Công chứng trên địa bàn thành phố (Ban Pháp chế)…

Chú trọng theo dõi các kết luận giám sát

Đáng chú ý, việc triển khai giám sát của Tổ đại biểu HĐND thành phố trong năm 2019 có sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã, tập trung vào những nội dung rất thiết thực ở địa phương và được thực hiện khoa học, hợp lý, đúng quy định. Các thông báo kết luận giám sát, khảo sát đảm bảo tính khái quát, rõ ràng, cụ thể, nêu bật được những kết quả đạt được; những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân cụ thể; tổng hợp, đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để triển khai tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới…

Đặc biệt, quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát được chú trọng, được phân giao theo từng lĩnh vực tới các Ban và Văn phòng HĐND thành phố. Đồng thời có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND. “Đến nay, cơ bản toàn bộ các kết luận giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban, Văn phòng và Tổ đại biểu HĐND thành phố đều đã và đang được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, phát huy vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô” - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua cũng thường xuyên được đổi mới, tiếp tục triển khai sâu rộng, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc của địa phương. Cụ thể, HĐND cấp huyện, cấp xã đã ban hành kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, trong đó ấn định rõ lộ trình, không trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đối tượng, địa điểm, thời gian giám sát... “Hoạt động giám sát ngày càng được nâng cao cả về “chất” và “lượng”, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề cần tập trung của địa phương, các lĩnh vực bức xúc, được cử tri và nhân dân quan tâm như công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng nông thôn mới… Kết luận giám sát chủ yếu tập trung vào tháo gỡ tồn tại, hạn chế và kiến nghị các giải pháp tới các cơ quan cấp trên, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các đối tượng chịu giám sát” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nhận xét.

PHI LONG
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang