ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:25 | 19/01/2020 (GMT+7)
.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

23:24 | 10/12/2019
Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020) và mừng Xuân Canh Tý.

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân toàn thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của nhân dân thành phố đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên, cán bộ và nhân dân thành phố quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố và Đại hội XII của Đảng.

Về nội dung, tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoải về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong công tác tuyên truyền chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội XII của Đảng và kết quả bước đầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gồm: Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3.2.2020; tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu; phối hợp tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Viêt Nam thực hiện; xây dựng phim tài liệu về 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố và phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; tổ chức các phong trào thi đua, khởi công, gắn biển các công trình chào mừng… 

Tin và ảnh: Bùi Linh
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang