ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 19:07 | 17/02/2020 (GMT+7)
.
Bắc Ninh xây dựng nông thôn mới

Diện mạo mới, quyết tâm mới

08:00 | 04/12/2019
Bắc Ninh hiện nay đã trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, có các chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ luôn nằm trong top đầu cả nước. Tuy nhiên, tỉnh lại dành sự quan tâm, đầu tư đặc biệt cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 10 năm thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn Bắc Ninh.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 09 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Bắc Ninh được đánh giá là một trong những địa phương đạt kết quả cao về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Từ bình quân 8,84 tiêu chí/xã năm 2010, đến nay đã đạt 18,85 tiêu chí/xã (tăng 10 tiêu chí/xã so với năm 2010 và vượt 0,85 tiêu chí so với kế hoạch năm 2020).

Toàn tỉnh có 89/97 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 91,75% tổng số xã, (vùng Đồng bằng sông Hồng là 83,59% tổng số xã và cả nước là 50,26% tổng số xã). Tỉnh Bắc Ninh đã có 04 đơn vị cấp huyện (Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và Từ Sơn) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Bắc Ninh có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I (vùng đồng bằng sông Hồng có 35 đơn vị cấp huyện; cả nước có 84 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới). Dự kiến đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh có 8/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 9 năm cố gắng, nỗ lực thực hiện xây dựng nông thôn mới, dựa trên những tiêu chí đánh giá, Bắc Ninh đã thực hiện hầu hết và có hiệu quả đối với các tiêu chí này: có 97/97 xã hoàn thành tiêu chí quy hoạch, đạt 100% tổng số xã (tăng 29,33% so với năm 2010); 95/97 xã hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn, đạt 97,94% tổng số xã (tăng 13,57 lần so với năm 2010 và tăng 75,93% so với năm 2015);  97/97 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi, đạt 100% tổng số xã (tăng 19,75% so với năm 2010 và tăng 34,72% so với năm 2015); 97/97 xã hoàn thành tiêu chí điện, đạt 100% tổng số xã (tăng 12,79% so với năm 2010); 92/97 xã hoàn thành tiêu chí trường học, đạt 94,85% tổng số xã (tăng 70,37% so với năm 2010 và tăng 61,4% so với năm 2015); 97/97 xã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đạt 100% tổng số xã (tăng 5,39 lần với năm 2010 và tăng 49,23% so với năm 2015); 97/97 xã hoàn thành tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 100% tổng số xã (tăng 76,36% so với năm 2010 và tăng 8,99% so với năm 2015); 97/97 xã hoàn thành tiêu chí thông tin và truyền thông, đạt 100% tổng số xã (tăng 27,63% so với năm 2010); 97/97 xã hoàn thành tiêu chí về Nhà ở dân cư, đạt 100% tổng số xã (tăng 2,77 lần so với năm 2010). Ngoài ra, Bắc Ninh cũng đạt được kết quả gần như tuyệt đối với các tiêu chí về kinh tế, tổ chức xã hội, môi trường và văn hóa, xã hội.

Đó là những con số cụ thể, còn nhìn về tổng thể thì toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn Bắc Ninh đã được đầu tư nâng cấp và từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa với quy mô ngày càng lớn và trình độ khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng cao theo hướng sử dụng giống mới, công nghệ sinh học và nhiều khâu sản xuất nông nghiệp đạt tỷ lệ cơ giới hóa cao đã tạo tiền đề nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống không ngừng được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

Không những đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong việc thực hiện các tiêu chí ở tất cả các xã mà chương trình xây dựng Nông thôn mới Bắc Ninh còn là địa phương huy động được nguồn vốn lớn, xử lý nợ đọng hiệu quả. Giai đoạn 2011 - 2019, tổng nguồn vốn đã huy động và bố trí được khoảng 12.654 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình (Giai đoạn 2016 - 2019 là 8.633 tỷ đồng, cao gấp 2,15 lần so với giai đoạn 2011-2015). Các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn thôn mới trên địa bàn tỉnh đều được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15.10.2011 của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan; khối lượng hoàn thành của các dự án đã thực hiện được nghiệm thu và bố trí vốn thanh quyết toán kịp thời. Vì vậy, trên địa bàn tỉnh không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Cho tới nay, Bắc Ninh không chỉ đạt và vượt mục tiêu đề ra mà còn hoàn thành sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX đề ra. Một trong những điểm nhấn quan trọng dễ nhận thấy trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh, đó là sự hài hòa về phát triển nông thôn với phát triển đô thị: đô thị hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, là thị trường lớn để tiêu thụ nông sản từ nông thôn. Ngược lại, nông thôn chính là vành đai xanh, giúp đô thị giảm tải áp lực về gia tăng dân số cơ học và môi trường.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế cũng như khó khăn trên con đường hoàn thiện 100% tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhưng những thành tích này của Bắc Ninh vô cùng đáng ghi nhận. Đồng thời Bắc Ninh cũng còn một năm nữa để hoàn thành một cách tuyệt đối nhất. Cho tới hiện tại, tỉnh đã và đang tìm ra những giải pháp khắc phục để tiến đến vạch đích 10 năm xây dựng nông thôn mới. Chúng ta kỳ vọng Bắc Ninh sẽ trở thành một trong những tỉnh đầu tiên đạt được hiệu quả tuyệt đối và là tấm gương điển hình trong việc nỗ lực hoàn thiện toàn diện các mục tiêu đề ra.

Nga Hoàng
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang