ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 12:30 | 14/12/2019 (GMT+7)
.

Hòa Bình cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2025

16:28 | 19/11/2019
Ngày 19.11, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị rà soát báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, lý giải về số liệu các chỉ tiêu, đề xuất điều chỉnh lại một số số liệu cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh tổng hợp một số ý kiến và thống nhất lại số liệu các chỉ tiêu. Trong đó, có một số chỉ tiêu cần cân đối lại như: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 9,5%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đến năm 2025 được điều chỉnh từ tăng gấp 3,5 lần xuống còn 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ đô thị hóa điều chỉnh từ trên 40% xuống còn trên 35%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế điều chỉnh từ trên 96% xuống còn trên 95%. Các chỉ tiêu khác vẫn được giữ nguyên theo dự thảo. Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thành văn bản về lĩnh vực đầu tư vì đây là những số liệu quan trọng được dùng  làm cơ sở phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình về tình hình kinh - tế xã hội 5 năm 2016-2020, bình quân giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,15%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng 17%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm, thu ngân sách nhà nước đạt 5.000 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, có 2.470 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tăng gấp 2 lần năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới ở mức 45%; 10 chỉ tiêu xã hội và môi trường đều đạt, vượt mục tiêu kế hoạch... Trong giai đoạn 2016-2020 có 6 chỉ tiêu vượt, 12 chỉ tiêu đạt mục tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở đánh giá lại tổng quan tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, căn cứ dự báo tình hình thế giới và trong nước, UBND tỉnh Hòa Bình xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2025. Dự thảo phân tích 3 điểm mạnh của địa phương gồm: vị trí địa lý và mạng lưới giao thông liên tỉnh tương đối thuận lợi; nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú; danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hoá truyền thống, đây là những điều kiện tốt để tỉnh phát triển. Tuy nhiên, còn tồn tại 3 điểm yếu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội gồm: điều kiện tự nhiên đất đai chủ yếu là đồi núi, phân tán; quy mô kinh tế nhỏ, chuyển dịch chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao...

Tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm tăng từ 9,5-10%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nhóm ngành nông nghiệp. Thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng 17%, đến cuối năm 2025 đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới  trên 70%, có 50% số huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96% dân số... Trong đó, một số chỉ tiêu như, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, vốn đầu tư xã hội, lao động và việc làm, thương mại - xuất nhập khẩu cần được tính toán cân đối phù hợp với tình hình địa phương.

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang