ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 21:41 | 28/03/2020 (GMT+7)
.
Tạo nguồn lực từ các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

Bài 1: Phân tán nguồn lực của địa phương

07:41 | 06/11/2019
Theo quy định hiện hành, nhiều địa phương có trên 12 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Một số quỹ có nhiều nội dung tương đồng trong cơ cấu tổ chức, nguyên tắc, phương thức, đối tượng hoạt động… Tuy nhiên, mỗi quỹ tổ chức và hoạt động theo nghị định, văn bản quy phạm khác nhau, có điều lệ mẫu riêng; chức năng nhiệm vụ có nội dung khác nhau. Do vậy, nhiều nơi thành lập các quỹ này theo nhiều mô hình khác nhau đã làm phân tán nguồn lực của địa phương giúp doanh nghiệp phát triển.

Nhiều nội dung tương đồng

Nhiều địa phương có trên 12 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập và tổ chức hoạt động theo luật, nghị định của Chính phủ, các thông tư của bộ, ngành liên quan, do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập và quy định điều lệ, quy chế hoạt động. Trong đó, có đến 9 quỹ do ngân sách địa phương cấp để thành lập và hoạt động; với 6 quỹ cấp theo hình thức vốn điều lệ gồm: Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã, Quỹ Khoa học và công nghệ, Quỹ Phát triển đất.

Các quỹ này và 3 quỹ: Hỗ trợ nông dân, tài năng trẻ, giải quyết việc làm hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; cơ bản không vì mục tiêu lợi nhuận, tự chủ tài chính. Bộ máy hoạt động chuyên trách ngân sách không cấp kinh phí; các hoạt động tài chính, kế toán, kiểm toán và báo cáo nhiều nội dung tương đồng từ lập kế hoạch, quản lý, sử dụng vốn, phân phối kết quả tài chính; có cùng mục tiêu hỗ trợ, cho vay, đầu tư để các tổ chức sản xuất kinh doanh hoạt động theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương định ra. Cơ chế hoạt động nhìn chung là hỗ trợ lãi suất vay vốn để các tổ chức sản xuất kinh doanh có vốn; có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; thực hiện ý tưởng hay, sáng tạo hoặc đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mà các loại hình doanh nghiệp ít quan tâm (do tính rủi ro cao) như kết cấu hạ tầng công cộng, bảo vệ môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, bảo tồn tài nguyên sinh học… nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng của địa phương trong giai đoạn nhất định (5 năm, 10 năm); đồng thời, còn giúp các tổ chức kinh tế đã, đang khó khăn có điều kiện tiếp cận tổ chức thương mại tín dụng để khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đối tượng của các quỹ này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ chức kinh tế trên địa bàn.


Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc giám sát việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, giai đoạn 2013 - 2018 tại UBND tỉnh
Ảnh: Ngọc Lan

Mô hình khác nhau

Theo luật định: Doanh nghiệp vừa và nhỏ là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch được đăng ký thành lập theo quy định để kinh doanh, có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ, tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 300 tỷ, có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, ít nhất có 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. Với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước hiện nay, nhiều địa phương, số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập năm sau cao hơn năm trước, đa số theo loại hình nhỏ và vừa, có tài sản nhưng nhỏ, có ý tưởng, phương án sản xuất kinh doanh, nhu cầu đầu tư lớn. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc của các quỹ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hoạt động.

Thực tế, ở các tỉnh, thành phố, mô hình tổ chức các quỹ này rất khác nhau: Có nơi gộp Quỹ Đầu tư phát triển với Quỹ bảo lãnh, hoặc Quỹ Phát triển đất, hoặc Quỹ Khoa học công nghệ, hoặc một số quỹ khác có hoạt động tương đồng. Có nơi, Quỹ Đầu tư phát triển nhận ủy thác; một số nơi đang triển khai thực hiện Nghị quyết 18/NQ - TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã và đang thực hiện theo hai mô hình (Sáp nhập một số quỹ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; và ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển ở địa phương).

Qua khảo sát ở địa phương, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đang hoạt động độc lập cho thấy: Nhiều quỹ được thành lập nhưng vốn điều lệ thấp, có những quỹ chưa được cấp đủ vốn theo quyết định thành lập. Mặc dù nguồn ngân sách ở các địa phương những năm gần đây năm sau cao hơn năm trước, song nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển lại rất lớn nên ngân sách dành cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở địa phương không cao, lại phân bổ cho số lượng các quỹ nhiều (trên 10 quỹ), dẫn đến nguồn vốn hoạt động của mỗi quỹ bé, vốn chủ sở hữu thấp. Ngân sách cấp cho các quỹ bị phân tán. Địa phương nào tỉnh quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, gắn với chức năng nhiệm vụ như: Định hướng rõ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế được hỗ trợ, đầu tư từ quỹ; làm rõ chức năng nhiệm vụ của quỹ gắn với thực tiễn ở địa phương; chỉ đạo về đầu tư, hỗ trợ trực tiếp dự án, hoặc vay đầu tư, hoặc cấp đủ vốn thì hiệu quả hoạt động của quỹ đó được nổi bật.

Văn Đức Sơn - Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang