ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 09:13 | 14/12/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Cơ hội để rà soát hệ thống pháp luật

07:42 | 18/10/2019
Sau khi Việt Nam bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia thực thi Công ước lần thứ 3 trong Phiên đối thoại tại Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Kế hoạch tăng cường thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR). Điều này đã thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện Công ước ICCPR và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền.

Kế hoạch này đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tập trung vào 3 nhóm vấn đề, bao gồm tiếp tục nội luật hóa và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm thực hiện Công ước ICCPR; nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về các quyền dân sự và chính trị; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo về các nội dung Công ước. Như vậy, có thể thấy 3 nhóm vấn đề này đã xuyên suốt toàn bộ quá trình từ xây dựng chính sách pháp luật đến việc tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia pháp lý, đây chính là cơ hội để Việt Nam rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong bối cảnh việc tổng kết thực hiện một số văn bản quan trọng đang được Chính phủ tổ chức như Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49 -NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020...  Hơn nữa, cùng với việc tổng kết các văn bản nói trên, thì việc Việt Nam trở thành thành viên của một số hiệp định thương mại song phương và đa phương cũng đã đặt ra cho hệ thống pháp luật hiện hành những yêu cầu, đòi hỏi mới.

Tuy nhiên, có thể thấy một thực tế quá trình thi hành pháp luật là nhiều quy định liên quan quyền dân sự, chính trị đã được luật định nhưng chưa có điều kiện thi hành trên thực tế như quyền tiếp cận thông tin của người khuyết tật, các nhóm yếu thế khác trong xã hội; quyền tự do lập hội, biểu tình... Mặt khác, công tác phổ biến, tuyên truyền đưa pháp luật vào cuộc sống nhiều năm qua vẫn chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn, chưa đúng và trúng vấn đề của người dân quan tâm. Trong khi đó, bản thân khuôn khổ pháp luật quốc tế về quyền con người luôn phát triển với sự phát triển của tình hình quốc tế.

Trên thực tế, Công ước ICCPR đã tồn tại 53 năm, chưa có sửa đổi, nhưng những bình luận, giải thích chính thức về các quy định tại Công ước của Ủy ban Nhân quyền đã có những sự phát triển mạnh mẽ với sự ghi nhận rộng hơn về phạm vi quyền dân sự và chính trị của con người. Từ thực tế này cho thấy, cùng với quá trình rà soát, tổng kết đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành thì việc quan trọng nhất vẫn là tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm túc; bảo đảm các điều kiện cần và đủ cho việc thực thi các quyền dân sự và chính trị cho người dân; đồng thời là các chế tài xử lý khi có sự vi phạm đến các quyền lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp. 

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang