ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
Hải Phòng:

Chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố

23:51 | 22/09/2019
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố về chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã phê bình một số cơ quan, đơn vị chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chưa chủ động, tích cực trong việc tham mưu đề xuất giải quyết công việc, vẫn còn tình trạng chất lượng thẩm định, nội dung văn bản còn chung chung hoặc không có đề xuất. Khi được giao chủ trì thực hiện lại đề xuất mang tính thoái thác nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị khác. Đề xuất nhiều phương án xử lý nhưng không nêu quan điểm đề xuất lựa chọn phương án thực hiện cụ thể. Nhiều nhiệm vụ quan trọng nhưng chậm trễ trình UBND thành phố...

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố (trước hết là của người đứng đầu) trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố căn cứ, chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên và thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 2033/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hải Phòng Khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2020); Chỉ thị số 21 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ ương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; Công văn số 2246 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, công tác được giao; Công văn số 638 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố.


Lãnh đạo thành phố kiểm tra quy chế làm việc tại cơ sở

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố giao bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng của nhiệm vụ, công việc; có giải pháp cụ thể chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng chậm triển khai thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố hoặc có triển khai thực hiện nhưng chất lượng, hiệu quả không đạt yêu cầu. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, cần khắc phục ngay hiện tượng vòng vo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm chậm thời gian, tiến độ giải quyết công việc, ảnh hưởng tới yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT - XH bứt phá của thành phố năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố khi được giao nhiệm vụ chủ trì thì trong quá trình thực hiện không được đề xuất giao lại cho cơ quan, đơn vị khác chủ trì thực hiện; nếu là việc khó, phức tạp (như việc xác định đối với các dự án nhà ở, các dự án – công trình xây dựng khác trên địa bàn thành phố...) trong quá trình thực hiện có nhiều quan điểm khác nhau thì cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì phải đề xuất, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố họp, nghe và chỉ đạo việc thực hiện trước khi trình UBND thành phố xem xét, quyết định...

Tin và ảnh: Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang