ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
Hải Phòng

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

23:59 | 21/09/2019
Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND thành phố Nguyễn Kim Pha cho biết, để triển khai Nghị quyết số 27/2019 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện.

Theo đó, cần quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các nội dung về cơ chế, chính sách đối với các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 27, cụ thể các trường hợp áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ - CP thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 108/2014 được cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt thực hiện tinh giản biên chế (bao gồm cả người chỉ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu, do ngoài độ tuổi quy định để được hưởng trợ cấp theo Nghị định số 108/2014/NĐ - CP, bao gồm các đối tượng: Cán bộ, công chức từ thành phố đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ - CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định của pháp luật; cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi...

Văn bản chỉ đạo của thành phố cũng nêu rõ, các trường hợp không áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quy định thuộc đối tượng tinh giản biên chế mà tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc xét tinh giản biên chế mà tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc xét tinh giản biên chế đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế theo quy định; cán bộ quản lý khối doanh nghiệp; cán bộ, công chức được cử làm người đại diện tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước.

Về cơ chế, chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 27 sẽ được hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 27 (được hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định; được hỗ trợ thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH được hỗ trợ ½ tháng tiền lương hiện hưởng) bao gồm người đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 108, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 113 của Chính phủ đối với nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi; đối với nữ đủ 50 tuổi đến 53 tuổi, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên...

Đối tượng được hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 27 được hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; được hỗ trợ 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH. Đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi, căn cứ vào độ tuổi và thời gian tham gia công tác tại cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể của thành phố có đóng BHXH theo quy định được hưởng hỗ trợ theo quy định này.

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nêu trên phải thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đã thực hiện tinh giản. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương và Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố; đây cũng là tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, địa phương, đơn vị và kết quả đánh giá, phân loại hàng năm của người đứng đầu.

Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang