ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 22:56 | 01/04/2020 (GMT+7)
.
Thực hiện chính sách y tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Nghệ An

Bảo đảm quyền, lợi ích của người dân

08:15 | 11/09/2019
Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ y tế vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn từ năm 2017 đến nay cho thấy, công tác này vẫn còn những hạn chế. Bên cạnh tăng cường chỉ đạo, quản lý của các cấp, ngành, Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, nhằm bảo đảm việc tiếp cận thông tin về chính sách y tế, quyền lợi và lợi ích khám chữa bệnh (KCB) của mỗi người dân.

Chưa bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu đề ra

Những năm qua, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi của tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị tích cực tổ chức triển khai, chỉ đạo. Cùng với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 4.12.2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020... Trong đó, việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ y tế vùng DTTS và miền núi trên địa bàn từ năm 2017 đến nay đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân, Sở Y tế, cơ quan BHXH tỉnh, các ngành và các địa phương đã chỉ đạo, triển khai thực hiện khá tốt chính sách hỗ trợ về y tế đối với vùng DTTS và miền núi. Tại vùng DTTS và miền núi, mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. “Hiện, 100% các cơ sở KCB từ tỉnh, huyện đến xã đã triển khai phần mềm quản lý KCB và thanh toán BHYT; số lượng bệnh nhân đến KCB tại các cơ sở y tế trên địa bàn có chiều hướng gia tăng qua các năm, trung bình các đơn vị y tế tuyến huyện tăng từ 20 - 30%...”, bà Ngân thông tin.


Nghệ An cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về y tế tới người dân
Ảnh: Lệ Thanh

Tuy nhiên, làm việc trực tiếp tại một số đơn vị, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng nhận định: Việc triển khai một số chính sách hỗ trợ về y tế đối với vùng DTTS còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tình hình bệnh tật, tử vong tại vùng DTTS và miền núi còn cao về số ca mắc và tử vong ở một số bệnh: Ung thư, tai biến mạch máu não, bệnh nhiễm khuẩn kí sinh vật…; việc tiếp cận các dịch vụ y tế, BHYT của người dân vẫn còn khó khăn. Bên cạnh đó, việc bố trí, phân bổ đội ngũ cán bộ quản lý, nhân lực y tế công tác các địa bàn miền núi chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra... Đặc biệt, mặc dù kết quả cấp thẻ BHYT miễn phí tại vùng DTTS và miền núi đạt tỷ lệ cao, nhưng số lượt người KCB và chất lượng KCB bằng BHYT ở cơ sở đạt thấp.

Thực tế trên, theo Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lục Thị Liên do một số nguyên nhân như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sát sao; trách nhiệm của một số người đứng đầu các cơ quan quản lý đối với các đơn vị, cơ sở y tế, BHXH về quản lý quỹ BHYT chưa cao, thiếu sự thống nhất dẫn đến tình trạng chậm thanh, quyết toán một số hạng mục BHYT; nguồn ngân sách phân bổ cho ngành y tế còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hỗ trợ kinh phí KCB cho người dân... “Bên cạnh đó, do sự phối hợp của các ngành, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, triển khai chính sách y tế tại vùng DTTS chưa thực sự chặt chẽ; nhận thức, trình độ dân trí chưa đồng đều, tính tích cực, chủ động nắm bắt về chính sách y tế, kiến thức chăm sóc sức khỏe của đồng bào còn hạn chế”, bà Liên lý giải.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Khắc phục những tồn tại trên, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hỗ trợ để Nghệ An thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định 2355/QĐ-TTg ngày 4.12.2013 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, các bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo lập hồ sơ tham gia BHYT của nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ kinh phí đóng BHYT. Bên cạnh đó, Bộ Y tế, BHXH thống nhất chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong khám chữa bệnh BHYT và việc thanh, quyết toán chi phí BHYT tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, quản lý để triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ về y tế đối với vùng DTTS và miền núi, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe kịp thời; đẩy mạnh việc chỉ đạo, kiểm tra đối với các sở, ngành trong việc chấp hành Luật BHYT, việc thực hiện cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người DTTS đang sinh sống vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, ưu tiên cấp kinh phí đã phê duyệt tại các chương trình, đề án để đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị y tế trên địa bàn.

Một vấn đề quan trọng hiện nay, Sở Y tế cần tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe đến các ngành, địa phương và người dân vùng DTTS, miền núi; bảo đảm việc tiếp cận thông tin về chính sách y tế, quyền lợi và lợi ích KCB đến với mỗi người dân. Đồng thời, triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ về công tác y tế, dân số; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới cơ sở y tế… Cơ quan BHXH tỉnh cũng cần tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách hỗ trợ về BHYT; chỉ đạo việc hướng dẫn cho đồng bào vùng DTTS và miền núi khai thác việc sử dụng thẻ BHYT trong chăm sóc sức khỏe; nâng cao tỷ lệ tiếp cận về KCB bằng BHYT trong nhân dân…

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân nhấn mạnh kiến nghị: UBND các huyện cần tăng cường chỉ đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về y tế trên địa bàn tới người dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, để người dân hiểu rõ quyền lợi thiết thực trong việc nhận hỗ trợ từ chính sách của Đảng và nhà nước. Đồng thời, tăng cường quản lý lĩnh vực y tế; kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… “Các Bệnh viện đa khoa khu vực, các Trung tâm y tế huyện và BHXH huyện cần tăng cường phối hợp, tham mưu với chính quyền rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách để cấp phát thẻ BHYT đầy đủ; phát hiện những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong thực hiện chính sách y tế trên địa bàn để kịp thời tham mưu với cấp có thẩm quyền xử lý”, bà Ngân kiến nghị.

DIỆP ANH
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang