ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 16:50 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Phòng Tài chính kế hoạch huyện Mường Nhé

Thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý tài chính

08:10 | 11/09/2019
Là đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của UBND huyện Mường Nhé, sự chỉ đạo, hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Nhé không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ, tập thể xác định là nhiệm vụ trọng tâm, việc làm thường xuyên, liên tục.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hiện có 15 cán bộ công chức, trong đó có 12 đảng viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị dự toán, tập thể chi bộ, cơ quan Phòng Tài chính - Kế hoạch đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Nhiều năm liền chi bộ, cơ quan Tài chính - Kế hoạch luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã chú trọng nghiên cứu, học tập các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để tổ chức thảo luận, lựa chọn các công việc trọng tâm cần đăng ký học tập làm theo gắn với nhiệm vụ chuyên môn như: công tác quản lý tài chính ngân sách, công tác quản lý tài sản, công tác xây dựng cơ bản, công tác quyết toán xây dựng, đăng ký kinh doanh... Hàng năm, Chi bộ rà soát nội dung chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng sao cho phù hợp. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với các tiêu chí của đạo đức nghề nghiệp, là một trong các căn cứ để kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng hàng năm của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên đều tự liên hệ bản thân, bổ sung kế hoạch, nội dung đăng ký, giải pháp để thực hiện việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ theo chủ đề năm.

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Phòng đã thực hiện cam kết cắt giảm 30% đối với các thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Các thủ tục hành chính như đăng ký kinh doanh, thủ tục về lĩnh vực đầu tư xây dựng được thực hiện đầy đủ, đúng quy chế tại bộ phận “Một cửa” của huyện. Bên cạnh đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch luôn tích cực phối hợp với các cơ quan tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện, của phòng chuyên môn, khuyến khích mời gọi, thu hút đầu tư vào huyện, năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh (DCI) của phòng được người dân và doanh nghiệp đánh giá rất hài lòng.

Thực hiện việc phân công phụ trách theo đề án vị trí việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở trường của từng người. Các đảng viên trong Chi bộ  thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt chế độ thực thi công vụ, có phong cách ứng xử văn hóa nơi công sở, chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị về nền nếp làm việc, giờ giấc, thực hiện nếp sống văn minh tại nơi cư trú... Từ chuyển biến này đã làm thay đổi mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công của mỗi cán bộ, công chức. Nhiều đảng viên trong Chi bộ đã tập trung đầu tư, nghiên cứu văn bản, tài liệu để trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tranh luận, trao đổi về nghiệp vụ khi lãnh đạo phân công nhiệm vụ.

Năm 2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã cùng với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện lãnh đạo hoàn thành 16/17 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; điều hành ngân sách bảo đảm theo dự toán được giao, thu ngân sách trên địa bàn đạt 33.651triệu đồng, bằng 170,35% so với năm 2017, đạt 101,97% dự toán huyện giao, chi ngân sách đáp ứng đầy đủ các chế độ, chính sách và các nhiệm vụ chính trị phát sinh trong năm. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được 128.183/134.035 triệu đồng đạt 95,6% kế hoạch,vốn đấu giá đất ước thu 23.000 triệu đồng, dự kiến chi cho các dự án thiếu vốn

Những kết quả, chuyển biến trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ giúp của cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Nhé sẽ là động lực, chung sức cùng huyện thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, mục tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách trong năm 2019.

Tùng Lâm
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang