ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Huyện Tủa Chùa

Đổi thay từ các chính sách

09:52 | 31/08/2019
Tủa Chùa là huyện miền núi xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Với 3/4 diện tích là núi đá tai mèo, khiến người ta liên tưởng ngay đến sự khắc nghiệt, cằn cỗi. Thêm vào đó là sức tàn phá từ những trận thiên tai chẳng hẹn trước. Song ngược lại, giữa những khắc nghiệt, khô cằn sỏi đá ấy, Tủa Chùa vẫn cuốn hút lạ kỳ bởi vẻ đẹp nên thơ từ mảnh đất và con người nơi đây. Tủa Chùa hôm nay với những tuyến đường liên xã uốn cong mềm mại. Thị trấn huyện lỵ mọc lên những ngôi nhà cao tầng tươi mới màu sơn công nghiệp, hàng hóa, dịch vụ đủ đầy, chẳng khác mấy so với các thị trấn vùng thấp. Để có thêm thông tin về sự “thay da đổi thịt” của Tủa Chùa, Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Tuyết Ban - Phó Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa.

- Xin bà cho biết đâu là nhân tố mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện?

- Tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH) của huyện còn không ít khó khăn do địa hình miền núi, giao thông đi lại khó khăn dẫn đến việc lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ còn hạn chế. Chưa kể, thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại, mưa đá, tố lốc… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân, Tủa Chùa đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo kế hoạch chung của tỉnh và điều kiện của địa phương, huyện đã huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện; thực hiện tốt chính sách đầu tư của Chính phủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.


Huyện cũng tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm công chức thực thi công vụ. Thực hiện tốt Nghị Quyết của Hội nghị Trung ương 6 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tăng cường công tác hoạt động kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác chống lãng phí, tham nhũng.

- Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian qua trên địa bàn huyện Tủa Chùa như thế nào, thưa bà?

- Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển KT - XH của huyện. Thường xuyên chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Công tác cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo triển khai đạt hiệu quả, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Cơ chế một cửa liên thông  tạo điều kiện thuận lợi  cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân  trong việc giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân liên quan đến thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực được nâng lên. Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, từng bước khắc phục được sự chồng chéo, vướng mắc trong quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực.

Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; bước đầu triển khai áp dụng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, và có chuyển biến tốt về nhận thức, thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ được nâng lên, việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong thực thi công vụ dần đi vào nền nếp. Việc thực hiện Đề án tuyển chọn và đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2016 , theo chủ trương của tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân được thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: Phần mềm một cửa điện tử egate được Sở Nội vụ cấp cho huyện hiện nay chỉ cập nhật 02 bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường, công thương, các lĩnh vực khác chưa triển khai được. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa được sâu rộng; nhận thức của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, chưa rõ ràng trong phân công, phân nhiệm thực hiện công tác cải cách hành chính; cơ chế một cửa tuy đã được triển khai ở tất cả các địa phương nhưng việc thực hiện ở một số nơi còn chưa tốt, chưa đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc trên phần mềm Q-office đã triển khai nhưng chưa được các cơ quan, đơn vị sử dụng…


Một góc huyện Tủa Chùa

- Theo bà, những kết quả nào, những thành tựu nào của huyện mà bà cho là nổi bật nhất, ấn tượng nhất và tâm đắc nhất?

- Bản thân tôi nhận thấy thành tựu nổi bật nhất, quan trọng nhất và ấn tượng nhất của huyện phải kể đến công cuộc xây dựng nông thôn mới.Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Tủa Chùa đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn vùng cao đang dần đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Năm 2019, huyện phấn đấu có 1 xã đầu tiên về đích nông thôn mới. Năm 2018, với nguồn vốn 18,418 tỷ đồng (trong đó 13,8 tỷ đồng vốn đầu tư), UBND các xã đã thực hiện bố trí thanh toán dứt điểm 8 công trình giao thông nông thôn, 1 công trình thủy lợi xây dựng năm 2016 - 2017; khởi công xây dựng mới 9 công trình giao thông nông thôn, 1 công trình thủy lợi và 6 nhà văn hóa thôn. Ðối với 4,6 tỷ đồng vốn sự nghiệp, UBND huyện đã hỗ trợ trực tiếp cho các xã 3,3 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, xây dựng hố rác; tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho 168 lao động nông thôn.

Mường Báng là xã điểm xây dựng NTM của huyện Tủa Chùa. Năm 2019, huyện phấn đấu xây dựng xã Mường Báng đạt chuẩn NTM. Gần 10 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền xã Mường Báng triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng”. Do đó, chương trình xây dựng NTM của xã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình người dân. UBND xã lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư được giao. Các công trình khởi công, người dân tham gia hiến đất, góp ngày công lao động.

Ðến nay, hệ thống hạ tầng: Giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được đầu tư khá đồng bộ, tạo điều kiện để xã thực hiện tốt kế hoạch phát triển sản xuất. Chính quyền xã tích cực chỉ đạo, vận động người dân thử nghiệm các loại giống cây trồng chất lượng, năng suất cao; hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tận dụng lợi thế địa phương để phát triển chăn nuôi đại gia súc; phát triển kinh tế lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng để hưởng lợi từ rừng. Ðến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Mường Báng đạt trên 26 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,1%. Công tác an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả; an ninh trật tự được giữ vững. Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Tủa Chùa, hết năm 2018, xã Mường Báng cơ bản đạt 16/19 tiêu chí NTM, phấn đấu về đích NTM trong năm 2019.

- Theo bà, đời sống của người dân thay đổi như thế nào, đặc biệt là trong việc giảm nghèo và tăng thu nhập?

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu: Kinh tế - xã hội phát triển; quốc phòng - an ninh ổn định; bản sắc, giá trị văn hóa được bảo tồn. Từ nay đến năm 2020, huyện Tủa Chùa ngoài phấn đấu xây dựng xã Mường Báng đạt chuẩn NTM, huyện Tủa Chùa đang nỗ lực đầu tư, hỗ trợ xây dựng 2 xã: Tủa Thàng và Mường Ðun đạt từ 15 - 18 tiêu chí NTM.

Việc xây dựng NTM, không phải là thành tích 11/11 xã đạt chuẩn thì huyện sẽ đạt chuẩn, mà mục tiêu của Chương trình là đời sống nhân dân phải được cải thiện, nâng cao. Nông thôn mới phải đạt được yêu cầu của các tiêu chí đặt ra. Trong đó, yếu tố quan trọng là kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các mô hình liên kết được hình thành và phát triển bền vững, chính sách giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả và bền vững, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt.

- Xin cám ơn bà!

Minh Ngọc thực hiện
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang