ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Quảng Ninh nỗ lực đưa các xã, thôn thoát diện đặc biệt khó khăn

Bảo đảm tính bền vững

08:23 | 29/08/2019
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số , miền núi đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của tỉnh Quảng Ninh những năm qua đã có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt nhờ cơ chế vượt trội của Đề án 196. Tuy nhiên, theo báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh, khoảng cách chênh lệch mức sống giữa vùng đồng bào DTTS, miền núi với vùng thành thị còn rất lớn. Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã ĐBKK năm 2018 còn cao; nhiều xã, thôn mặc dù đã thoát khỏi diện ĐBKK, nhưng các tiêu chí mới chỉ ở mức vừa đủ đạt, thiếu tính bền vững.

Nhiều tiêu chí mới chỉ chạm ngưỡng đạt và vừa đạt

 Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực an sinh xã hội, nhằm nâng cao đời sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi. Tỉnh đã sớm thành lập Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp. Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và dành nguồn lực đầu tư cho các xã, thôn ĐBKK, trong đó có Đề án 196. Cùng với sự quan tâm của tỉnh, nhiều xã, thôn đã chủ động đăng ký về đích Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hoàn thành Đề án 196 sớm hơn mục tiêu đề ra; nhiều hộ tự nguyện viết đơn đăng ký phấn đấu ra khỏi hộ nghèo. Đây là sự cố gắng đáng biểu dương và rất có ý nghĩa đối với cả tỉnh trong năm 2019 - năm bản lề hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh NGUYỄN VĂN ĐỌC

Hết năm 2019, tỉnh Quảng Ninh xác định sẽ đưa 12 xã cuối cùng ra khỏi diện ĐBKK và hoàn thành Chương trình 135 trước kế hoạch 1 năm. Do vậy, từ nay đến cuối năm được xác định là giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thì vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cho hành trình về đích, đòi hỏi tỉnh và các địa phương phải có những giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII vừa qua, nhiều đại biểu HĐND tỉnh cũng bày tỏ băn khoăn, khi các xã, thôn đã thoát khỏi diện ĐBKK có nhiều tiêu chí mới chỉ chạm ngưỡng đạt và vừa đạt, còn thiếu bền vững. Nhất là, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; các tiêu chí về vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất còn hạn chế, thiếu các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cho người dân. Qua đó, đại biểu đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, với trách nhiệm là cơ quan thường trực tham mưu về công tác dân tộc làm rõ các giải pháp để từng bước khắc phục khó khăn, bảo đảm các xã, thôn thoát khỏi diện ĐBKK một cách bền vững. Đồng thời, cho biết các giải pháp để tất cả các xã, thôn thoát khỏi diện ĐBKK trong năm 2019 sớm hơn 1 năm so với mục tiêu của tỉnh đã đề ra tại Đề án 196.

Theo đại biểu Sẻn Thị Hỷ, Báo cáo giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh và Thường trực HĐND tỉnh cho thấy: Khoảng cách chênh lệch mức sống giữa vùng đồng bào DTTS, miền núi với vùng thành thị còn rất lớn. Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã ĐBKK năm 2018 còn cao gấp 12 lần mức trung bình toàn tỉnh; nhiều xã, thôn mặc dù đã thoát khỏi diện ĐBKK, nhưng các tiêu chí mới chỉ ở mức vừa đủ đạt, thiếu tính bền vững. Đây là những vấn đề hết sức đáng lưu tâm và cần đề ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời.


Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh Vũ Kiên Cường trả lời những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XIII
Ảnh: Tuấn Nguyên

Lấy phát triển sản xuất, nâng cao mức sống làm trung tâm

Trước vấn đề các đại biểu HĐND tỉnh nêu tại Kỳ họp, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh Vũ Kiên Cường cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm ban hành, thực hiện đầy đủ và rất quyết liệt các chính sách dân tộc theo đúng chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Đặc biệt, Quảng Ninh đã thực sự có bước đột phá khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 7.12.2016 về bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17.01.2017 phê duyệt Đề án “nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh” (Đề án 196) để cụ thể hóa. Đây là cách làm riêng của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện Chương trình 135 đối với địa bàn ĐBKK. Đặc biệt, tỉnh cũng là địa phương tự cân đối ngân sách đầu tư cho các địa bàn này mà không sử dụng ngân sách Trung ương.

Được đánh giá là mang tính đột phá, Đề án 196 xác định mục tiêu rất rõ ràng và lộ trình cụ thể hàng năm để đến năm 2020 đưa tất cả các xã, thôn ĐBKK của tỉnh ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành Chương trình 135, xác định nguồn lực cụ thể, với cơ chế vượt trội trong thực hiện Chương trình 135 để đạt được mục tiêu đề ra. Theo đó, mức hỗ trợ, đầu tư vượt trội (mỗi xã cao hơn khoảng 7 lần mức bình quân chung theo cơ chế Chương trình 135 hiện nay của Trung ương).

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Đề án 196 từ năm 2017 đến tháng 2.2019 là hơn 1.199 tỷ đồng. Tất cả các tiêu chí cơ sở hạ tầng về đường giao thông, điện, các cơ sở hạ tầng về đời sống văn hóa - xã hội đều tiếp cận đạt chuẩn yêu cầu NTM. Đặc biệt, kết quả giảm nghèo trong 2 năm 2017 - 2018, toàn tỉnh đã có 5.474 hộ thoát nghèo, trong đó tại địa bàn 17 xã, 54 thôn ĐBKK số hộ nghèo đã giảm 3.661 hộ, chiếm 66,88% số hộ nghèo trong toàn tỉnh (trong đó 17 xã ĐBKK giảm 3.052 hộ; 54 thôn ĐBKK giảm 619 hộ). Đáng mừng hơn, đã có trên 400 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện ĐBKK. Từ kết quả này, Quảng Ninh đặt mục tiêu trong năm 2019 đưa 12 xã và 18 thôn còn lại ra khỏi diện ĐBKK, phấn đấu hoàn thành Chương trình 135 trước 1 năm so với Nghị quyết của HĐND tỉnh và lộ trình Đề án 196 đã được phê duyệt.

Theo Trưởng ban Dân tộc tỉnh Vũ Kiên Cường, chủ trương chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Đề án 196 là đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành Chương trình 135 một cách thực chất và bền vững, không chạy theo thành tích. Với quan điểm này, tỉnh ban hành chủ trương, các cơ chế chính sách, các sở ngành tham mưu tích cực, huyện chỉ đạo trực tiếp, xã trực tiếp thực hiện, thôn bản thì đoàn kết đồng lòng, người dân tích cực phát triển sản xuất, chủ động thoát nghèo, lấy phát triển sản xuất và nâng cao mức sống của người dân làm trung tâm và hỗ trợ các hạ tầng thiết yếu là cần thiết. “Đây là phương châm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh Quảng Ninh trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh và Đề án 196 của UBND tỉnh Quảng Ninh”, Trưởng ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh.

MẠNH TUÂN
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang