ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 12:53 | 21/01/2020 (GMT+7)
.

Nỗ lực giảm nghèo bền vững ở Quảng Bình

14:41 | 31/07/2019
Công tác giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Bình. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của địa phương giảm mạnh. Nhiều hộ nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững… Song, kết quả xóa đói giảm nghèo (XĐGN) vẫn còn không ít những thách thức, gây lực cản trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn còn cao

Công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua, Quảng Bình đã và đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều chính sách và biện pháp đồng bộ được tỉnh triển khai hướng tới người nghèo, người cận nghèo, tạo việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh… Theo Giám đốc Sở LĐ, TB và XH Nguyễn Trường Sơn, từ đầu năm đến nay, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018. Dự kiến tính đến ngày 30.6.2019, hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2.077 hộ, tương đương giảm 0,84%; tổng số hộ nghèo là 15.211 hộ, chiếm 6,14% trong tổng số hộ toàn tỉnh (đạt 42% kế hoạch).

Nhấn mạnh giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm là một trong hai chương trình trọng tâm, trọng điểm của tỉnh về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật chia sẻ: Qua 3 năm thực hiện, các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân mỗi năm 2,42%. Tỉnh Quảng Bình đã thực hiện đồng bộ, toàn diện từ chính sách giảm nghèo chung đến các dự án đặc thù của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ðến năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện 20 chương trình tín dụng với dư nợ đạt hơn 2.957 tỷ đồng, cho hơn 84 nghìn lượt hộ vay, trong đó dư nợ hộ nghèo hơn 1.789 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ khác như bảo hiểm y tế, nhà ở, giáo dục cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, các Chương trình 30a, 135 cũng đã giúp tỉnh đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc nhằm từng bước nâng cao đời sống cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, kết quả XĐGN ở Quảng Bình vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức. Bởi, XĐGN trên địa bàn không chỉ có ý nghĩa thực hiện mục tiêu chung của Quốc gia mà còn có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đồng thời hội nhập với các vùng khác trong khu vực và cả nước. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh vẫn còn ở mức cao (năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo là 6,9%) so với bình quân chung cả nước. Số hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội chiếm 33,3% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh (cao gấp đôi bình quân chung cả nước); đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã  được cải thiện nhưng vẫn khó khăn, khả năng tự tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống của bà con còn hạn chế. Ðây là lực cản trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.


Nghề mây tre đan mang lại việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo

Tập trung ưu tiên các nguồn lực

Thực tế đó, nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Tỉnh sẽ sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án giảm nghèo. Đó là: Huy động mọi nguồn lực như nguồn vốn, lao động, hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề trong công tác giảm nghèo; chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hiệu quả nhằm đa dạng hóa thu nhập; phát triển kinh tế trang trại… Ngoài ra, hỗ trợ dạy nghề miễn phí cho người nghèo gắn với việc làm; cung cấp dịch vụ khuyến nông - lâm - ngư miễn phí cho người nghèo làm nông nghiệp; tăng cường công tác nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ XĐGN và cán bộ ở các xã nghèo; phát triển thị trường lao động, động viên người lao động tự tạo việc làm; khuyến khích nhà đầu tư phát triển vào nông nghiệp để tạo thêm việc làm mới cho người dân địa phương; tích cực tham gia thị trường lao động trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu lao động; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nghề và chủ động giải quyết việc làm.

Từ góc độ địa phương, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Bùi Anh Tuấn chia sẻ cách làm thiết thực: Nếu như những năm trước, huyện hỗ trợ trực tiếp các loại giống vật nuôi, cây trồng, người dân chỉ nhận về nuôi, trồng cho nên ít quan tâm chăm sóc, đầu tư. Bây giờ, huyện khuyến khích, động viên bà con bỏ thêm tiền đối ứng để mua cây, con giống có giá trị cao hơn. Việc bỏ tiền đối ứng này giúp người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS dần bỏ được tư tưởng trông chờ ỷ lại, yên tâm đầu tư thoát nghèo.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật, để nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình giảm nghèo, Quảng Bình sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên các nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo đối với vùng đồng bào DTTS; chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động tự vươn lên thoát nghèo của người dân, vận động để thay đổi suy nghĩ, cách làm, thói quen của bà con dân tộc thiểu số theo hướng ‘‘bắt tay, chỉ việc’’ giúp họ tự tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống. ‘‘Chính quyền cơ sở phải xác định được các ưu tiên trọng tâm trong thực hiện chương trình giảm nghèo trên cơ sở phân tích nguyên nhân nghèo của từng hộ, phải định lượng được bao nhiêu hộ có khả năng thoát nghèo để xác định nội dung hỗ trợ phù hợp, cụ thể’’, ông Thuật chia sẻ.

Từ nay đến cuối năm 2019, ngành LĐ, TB và XH Quảng Bình sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo tại các địa phương. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và bãi ngang ven biển giai đoạn 2019 - 2021. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án về giảm nghèo; tiếp tục hướng dẫn các địa phương truyền thông, thông tin về giảm nghèo và nhân rộng các mô hình giảm nghèo. Với những mục tiêu, giải pháp đã đề ra, tin rằng, công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả, góp phần xây dựng Quảng Bình ngày càng đổi mới và phát triển.

Giám đốc Sở LĐ, TB và XH tỉnh NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

LỆ THANH
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang