ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ

Khơi dậy ý chí thoát nghèo

08:16 | 06/05/2019
Qua 7 năm thực hiện, các chính sách hỗ trợ địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã từng bước phát huy hiệu quả; bộ mặt nông thôn, miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%. Theo Đoàn ĐBQH tỉnh, cần tập trung, tăng cường gắn kết trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, cần khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,09%

Theo đánh giá của Đoàn ĐBQH tỉnh, quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân đã được nâng lên, người nghèo đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân và chủ động tiếp cận các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để tự vươn lên thoát nghèo.


Đoàn giám sát làm việc tại huyện Tân Sơn Ảnh: Sơn Nguyên

Qua 7 năm thực hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ được thực hiện thường xuyên, từng bước đưa các chủ chương chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đến người dân. Trong đó, đã xóa nhà tạm cho hộ nghèo; cơ sở hạ tầng được tăng cường; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được tăng lên. Các chính sách, dự án được lồng ghép với nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác, do vậy nhiều mục tiêu của chương trình giảm nghèo của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; điều kiện sống của người thuộc hộ nghèo đã được cải thiện rõ rệt, một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng, như: Nhà ở, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, giáo dục và đào tạo, việc làm, tăng thu nhập...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Đình Thưởng khẳng định, kết quả giảm nghèo đạt được liên tục trong nhiều năm là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo của Phú Thọ năm 2018 còn 7,09%, hộ cận nghèo 6,46%, đây là mức giảm đạt kết quả cao so với các tỉnh trong cùng khu vực, bảo đảm chỉ tiêu theo Nghị quyết của QH… tác động toàn diện tới quá trình tăng trưởng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình MTQG và các chính sách trực tiếp đối với mục tiêu giảm nghèo.

Tuy nhiên, chính sách giảm nghèo còn nặng tính bao cấp, chưa tập trung hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nên hiệu quả chưa cao và chưa khích lệ ý trí, tinh thần vươn lên thoát nghèo của một bộ phận người nghèo; quá trình thực hiện chính sách về giảm nghèo chưa huy động được nhiều nguồn lực từ cộng đồng tham gia, tổ chức thực hiện mà chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, một số chương trình, dự án triển khai còn chậm; năng lực tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương, cơ sở chưa tốt. Do đó, hiệu quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho người dân chưa cao; hiệu quả việc tổ chức tự quản lý, khai thác sử dụng, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư còn yếu. Qua giám sát cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo phát sinh còn cao. Trong đó, năm 2018, phát sinh 9,2% hộ nghèo và 27,3% hộ cận nghèo. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người tại huyện Tân Sơn mới bằng 50% thu nhập bình quân đầu người/năm của tỉnh, khoảng 20 triệu đồng/người/năm.

Khuyến khích tự vươn lên thoát nghèo

 Giai đoạn 2012 - 2015, tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt gần 1.196,4 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm gần 2%/năm. Đến năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,51%; hộ cận nghèo còn 8,03%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/năm, số lao động được tạo việc làm đạt 22.160 người/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề trên 55%. Giai đoạn 2016 - 2018, tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hơn 3.846,2 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm đạt mục tiêu đề ra. Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt hơn 63,5%.

Theo mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 5% (bình quân giảm 1,5%/năm, riêng huyện Tân Sơn, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo; thực hiện đồng bộ chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Để thực hiện được mục tiêu này, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Đình Thưởng cho rằng, toàn tỉnh cần tập trung tuyên truyền, triển khai hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về tiêu chí tiếp cận giảm nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng; triển khai các mô hình giải quyết việc làm gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn và thu hút lao động nghèo vào làm việc ổn định trong các doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong việc hưởng thụ dịch vụ công và phúc lợi xã hội, trong thu nhập và đời sống giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào DTTS; gắn việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường phân cấp cho cơ sở, tạo sự chủ động trong quá trình lập kế hoạch, điều hành quản lý các hoạt động. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành tăng cường gắn kết chặt chẽ tập trung, quyết liệt trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân. Đặc biệt, việc bố trí kinh phí đầu tư cho các công trình hạ tầng cần tập trung, dứt điểm, không kéo dài, bảo đảm sớm phát huy hiệu quản và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của chương trình.

HUYỀN LOAN
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang