ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Khẩn trương hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

08:43 | 11/04/2019
Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thời gian qua còn chậm, gây bức xúc trong nhân dân. Điều này đòi hỏi địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc và làm rõ trách nhiệm của từng bên, khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch.

Còn nhiều vướng mắc

Xác định vai trò quan trọng của việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ giúp chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, đồng thời hạn chế tranh chấp, khiếu nại về đất đai, những năm qua, huyện Quỳnh Lưu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Cụ thể, địa phương đã đẩy mạnh cải cách thủ tụch hành chính, kiên quyết xử lý những cán bộ nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong thực hiện quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đã tạo ra hiệu ứng tích cực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.


Việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu còn chậm Ảnh: Lệ Thanh

Hiện nay, toàn huyện có 28 xã, thị trấn đã đo đạc xong theo bản đồ Địa chính số. Qua số liệu tổng hợp của 23/28 xã thực hiện dự án, số giấy chứng nhận QSDĐ cần cấp đổi là 77.791 hồ sơ, lượng hồ sơ đã kê khai 60.003, hồ sơ xã đã xét duyệt đủ điều kiện là 28.555, đã chuyển cho Văn phòng Đăng ký QSDĐ 18.223 hồ sơ, hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận là 7.462 hồ sơ, hồ sơ đơn vị tư vấn chưa in giấy chứng nhận 6.197 hồ sơ. Trong năm 2018, số giấy chứng nhận QSDĐ sau đo đạc bản đồ số đã được cấp 8.637 hồ sơ, riêng 3 tháng đầu năm 2019, tổng giấy chứng nhận đã cấp 1.154 hồ sơ.

Trưởng phòng TN - MT huyện Quỳnh Lưu ĐÀO XUÂN SƠN

Tuy nhiên, theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đào Xuân Sơn: Công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân trên địa bàn huyện vẫn còn chậm. ‘‘Một số xã, thị trấn chưa xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác lập hồ sơ cấp đổi cho nhân dân, còn coi đó là việc của đơn vị tư vấn, cá biệt còn có xã gây khó khăn cho đơn vị tư vấn; một số xã khi đơn vị tư vấn chuyển hồ sơ để xét duyệt, bổ sung còn chậm trễ, dẫn đến tồn đọng hồ sơ, ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận…’’, ông Sơn cho biết. Đơn cử, theo phản ánh của cử tri Nguyễn Văn Lợi (xã Quỳnh Yên), việc đo đạc tại xã được thực hiện vào năm 2015 và mãi đến đầu năm 2018 mới tiến hành làm thủ tục, hồ sơ, song trong quá trình làm hồ sơ, cán bộ chuyên môn không hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho nhân dân dẫn đến việc phải bổ sung, đi lại nhiều lần vất vả… Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân.

Khẳng định nội dung cử tri phản ánh có cơ sở, trong Báo cáo số 716 của UBND tỉnh Nghệ An về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa lý giải: Một mặt do sự phối hợp giữa đơn vị tư vấn, Hội đồng Đăng ký đất đai xã, Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Phòng TN - MT huyện, ngành thuế trong quá trình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ chưa nhịp nhàng; hồ sơ cấp đổi tại cấp huyện còn yêu cầu các đơn vị tư vấn và người sử dụng đất bổ sung thêm một số loại loại giấy tờ ngoài quy định; việc hướng dẫn giải quyết xử lý các hồ sơ tồn đọng vướng mắc liên quan đến tăng, giảm diện tích; sai lệch vị trí giữa hiện trạng và hồ sơ địa chính; các thửa đất dọc quốc lộ, tỉnh lộ… chưa kịp thời. Một số đơn vị tư vấn còn hạn chế trong việc lập hồ sơ kê khai cấp giấy chứng nhận; có thời điểm khó khăn trong việc bố trí nhân lực để thực hiện tại xã, chỉ bố trí 1 - 2 cán bộ phụ trách kiêm nhiệm tại nhiều xã; việc phối hợp với chính quyền địa phương (huyện, xã) chưa kịp thời dẫn đến ảnh hưởng tiến độ.

‘‘Mặt khác, do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai thường xuyên thay đổi (đặc biệt là năm 2013 Luật Đất đai và các văn bản mới ban hành). Trong đó, đối với lĩnh vực đo đạc bản đồ ảnh hưởng bởi các Thông tư số 23, 24, 25, 28/2014/TT-BTNMT nên các đơn vị thi công phải chỉnh sửa, bổ sung làm lại hồ sơ tài liệu cho phù hợp dẫn đến chậm tiến độ; một số văn bản liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận còn thiếu tính nhất quán, chưa đồng bộ… gây khó khăn, mất nhiều thời gian cho việc xét duyệt nguồn gốc, thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận’’, ông Hoa phân tích.

Không yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định

Thực tế, để bảo đảm tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Quỳnh Lưu nói riêng, thời gian qua, Sở TN - MT tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn và giao thời gian hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận gửi UBND cấp huyện và các đơn vị tư vấn. Lãnh đạo Sở TN - MT cũng đã phối hợp lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu thực hiện điểm, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại xã Quỳnh Thắng và giao trách nhiệm, thời gian hoàn thành của các bên liên quan. Đồng thời, giúp huyện tiếp tục bố trí cán bộ xuống địa bàn các xã thuộc huyện để chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn, và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai đăng ký, xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ; phân loại hồ sơ, làm rõ trách nhiệm xử lý của từng bên và thống nhất lập kế hoạch, thời gian hoàn thành tại các xã trong toàn huyện…

Theo Giám đốc Sở TN - MT Võ Duy Việt, UBND huyện Quỳnh Lưu cần giao trách nhiệm cho Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện, Phòng TN - MT, ngành thuế và Chủ tịch UBND các xã liên quan chủ động bố trí cán bộ và lập kế hoạch thời gian cụ thể để phối hợp có hiệu quả với đơn vị tư vấn trong việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ và thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính đến người sử dụng đất; khẩn trương hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch đã thống nhất.

Tại hội nghị đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu mới đây, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Bộ cũng đề nghị các xã, thị trấn xác định công tác cấp giấy chứng nhận là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với những xã hiện đơn vị tư vấn không bám địa bàn thì giao địa chính xã lập hồ sơ, xét duyệt và trình Văn phòng Đăng ký QSDĐ thẩm định. Đối với những xã có đơn vị tư vấn đang bám địa bàn thì tập trung nhân lực, phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc lập, xét duyệt hồ sơ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2019. ‘‘Sở TN - MT chỉ đạo đơn vị tư vấn bố trí cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn; phối hợp UBND xã lập hồ sơ theo hình thức cuốn chiếu, tìm giải pháp khắc phục tình trạng sai sót hồ sơ và kịp thời giải quyết cho dân. Thực hiện cải cách hành chính, không yêu cầu đơn vị tư vấn và người sử dụng đất bổ sung các loại giấy tờ ngoài quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người sử dụng đất đăng ký, kê khai, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ…’’, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đề nghị.

HẢI PHONG
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang