ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Khuyến khích khởi nghiệp nông nghiệp

09:28 | 02/11/2018
Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Xoay quanh nội dung này, các ĐBQH thành phố Hà Nội đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, trong đó chỉ ra những thế mạnh mà chúng ta cần phát huy để tận dụng lợi thế từ cuộc cách mạng này.

Cơ chế nhanh, mạnh và minh bạch

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình cho rằng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 về bản chất là quá trình biến đổi số. Vì vậy, công nghệ thông tin trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, ảnh hưởng tới sự thành bại của Cách mạng 4.0. Theo đánh giá của đại biểu, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách đúng đắn về CNTT. Thế nhưng, so với trình độ phát triển của thế giới, CNTT của nước ta đang bị tụt hậu xa, trong khi vẫn còn một số chính sách tồn tại nhiều bất cập, chưa được tích hợp nhuần nhuyễn vào các hoạt động kinh tế - xã hội hay trong điều hành của Chính phủ.

Để khắc phục những tồn tại này, Chính phủ đã có chỉ thị rà soát các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu hướng phát triển Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số... Tuy vậy, để thực hiện những chủ trương này hiệu quả, ĐBQH Nguyễn Quốc Bình đề xuất cần nhanh chóng điều chỉnh những gì đã lỗi thời hay nhận thức chưa đầy đủ về CNTT. “Muốn khắc phục thiếu sót, cần đổi mới việc triển khai CNTT trong cơ quan nhà nước theo hướng áp dụng chính sách thương mại, dịch vụ CNTT cho phù hợp với xu hướng chung”.

Ngoài ra, cần xây dựng hạ tầng số quốc gia và các tài sản số quốc gia; khai thác một cách hợp lý những công nghệ tiên tiến của thời đại Cách mạng 4.0 để thu hút đầu tư… “Liệu chúng ta có tranh thủ thời cơ để không tụt hậu trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 hay không phụ thuộc vào cơ chế, chính sách của Chính phủ. Một cơ chế, chính sách nhanh, mạnh, đúng đắn, minh bạch sẽ là tài nguyên quốc gia lớn nhất trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0” - ĐBQH Nguyễn Quốc Bình nhấn mạnh.


Khởi nghiệp nông nghiệp cho thanh niên hiện còn nhiều hạn chế cần được tháo gỡ và hỗ trợ
Ảnh: P.Long

Khuyến khích khởi nghiệp nông nghiệp

Cũng liên quan đến Cách mạng 4.0, nhưng ĐBQH Nguyễn Thị Lan lại quan tâm đến khía cạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Chính phủ. Theo đại biểu, khởi nghiệp sẽ tạo ra những động lực và nguồn lực mới để phát triển đất nước, nhất là trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay và sự bùng nổ của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Trên thực tế, mặc dù Việt Nam có tiềm năng và lợi thế nông nghiệp, nhưng khởi nghiệp nông nghiệp còn nhiều hạn chế cần được tháo gỡ và hỗ trợ. “Khó khăn lớn nhất của khởi nghiệp nông nghiệp là thiếu nguồn nhân lực trẻ có trình độ, thiếu môi trường và các nguồn lực cho khởi nghiệp, rủi ro lớn cả về tự nhiên và thị trường” - ĐBQH Nguyễn Thị Lan chỉ rõ.

Để khắc phục những khó khăn trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665 (ngày 30.10.2017) phê duyệt đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 với 3 nội dung lớn gồm: Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, tạo môi trường khởi nghiệp, hỗ trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp. Thông qua chương trình này, thanh niên nông thôn và những người muốn khởi nghiệp nông nghiệp được đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp nông nghiệp, tạo dựng môi trường khởi nghiệp tại nông thôn; hỗ trợ vốn và pháp lý cho người muốn khởi nghiệp. Đây là khâu đột phá cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với chủ trương mỗi xã một sản phẩm trong thời đại Cách mạng 4.0.

Thế nhưng, để đạt được những mục tiêu như Chính phủ đề ra, ĐBQH Nguyễn Thị Lan đề nghị Quốc hội và Chính phủ cần xác định khởi nghiệp quốc gia không phải là phong trào, Nhà nước cần có chiến lược và chính sách đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp có chiều sâu, thường xuyên, liên tục và bền vững. Bên cạnh đó, cần xây dựng chương trình cụ thể để đưa việc đào tạo, nâng cao kiến thức khởi nghiệp vào hệ thống các trường nông, lâm, ngư nghiệp và các cơ sở giáo dục có liên quan để thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới... “Ngoài ra, cần xây dựng môi trường và các nguồn lực tại các vùng nông thôn, miền núi, phục vụ khởi nghiệp nhằm đưa hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia phát triển toàn diện và bền vững” - ĐBQH Nguyễn Thị Lan đề xuất.

PHI LONG
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang