ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 17:00 | 18/08/2019 (GMT+7)
.
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Hà Giang

Bài cuối: Chắc chắn từng bước đi

07:29 | 23/05/2018
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Triệu Tài Vinh cho rằng, việc tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn trước hết phải đổi mới tư duy hệ thống cấu trúc để tổ chức bộ máy từ trên xuống dưới thông suốt, khách quan, mạch lạc. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là phân công rõ cho từng cấp, xác định trách nhiệm người đứng đầu của từng tập thể, cá nhân. Bên cạnh đó, tái cấu trúc bộ máy còn phải gắn liền với chất lượng cán bộ, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, đặc biệt là sự tiên phong của người đứng đầu.

>> Bài 1: Nhất thể hóa để tinh giản bộ máy

Triển khai quyết liệt

Thời gian tới, Hà Giang sẽ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan để hạn chế tối đa sự chồng chéo. Một việc chỉ nên giao cho một người; một chức năng, nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tỉnh cũng nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí với từng chức danh để có được công cụ đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ của cán bộ, nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ giao để làm cơ sở bố trí công việc.

Không chỉ dừng ở “nhất thể hóa các chức danh cấp cơ sở”, giai đoạn 2018 - 2021, Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy của các cơ quan Đảng, chính quyền với phương châm “các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ được sáp nhập theo hướng một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm”. Việc sắp xếp này đã giảm được nhiều đầu mối, biên chế, đồng thời hiệu quả công việc cũng được nâng lên.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, đầu năm 2018, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 22 “về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII”. Theo đó, việc đầu tiên Hà Giang triển khai là giải thể các tổ chức trung gian là trung tâm dạy nghề của các đoàn thể. Tỉnh sáp nhập các trung tâm dạy nghề của Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, TP Hà Giang vào Trường Cao đẳng nghề tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thí điểm tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành nông nghiệp cấp huyện ở Bắc Quang và Vị Xuyên. Đến nay, toàn tỉnh giảm được 26 đầu mối cấp phòng, 33 chức danh cấp trưởng.

“Cùng với hoàn thành nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ tỉnh, triển khai Đề án 22, tỉnh cũng đã chuẩn bị xong, chủ động triển khai thành lập Ban lãnh đạo lâm thời của Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra cấp tỉnh; Ban lãnh đạo lâm thời của Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các Ban lãnh đạo lâm thời này đã vận hành và chịu trách nhiệm trước BTV Tỉnh ủy. Về mặt pháp lý, tỉnh đang xin và chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, trên thực tế bộ máy lâm thời đã vận hành tốt. Qua thực tiễn thấy rằng, hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với thanh tra cùng cấp thành một đầu mối là hết sức phù hợp, bảo đảm hợp lý, tinh gọn, chuyên sâu, hiệu quả, tập trung, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền. Tỉnh cũng đang chỉ đạo tập trung thực hiện sáp nhập Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp thành Ban Kiểm tra Thanh tra huyện, thành phố; Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp thành Ban Tổ chức Nội vụ huyện, thành phố ở cấp huyện ngay trong quý II này”, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cho biết.

Hà Giang họp bàn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ảnh: Phi Anh

Chia sẻ thêm về công tác tinh gọn bộ máy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài cho biết, hiện ở Hà Giang việc sáp nhập mới chủ yếu thực hiện ở các đơn vị sự nghiệp. Một số đơn vị của UBND tỉnh đã giảm phòng, ban, như Sở Kế hoạch và Đầu tư giảm từ 15 phòng còn 8 phòng; Văn phòng UBND tỉnh giảm từ 7 phòng còn 5 phòng. Đặc biệt, tỉnh đang tiến hành sáp nhập 5 trung tâm y tế thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế, góp phần giảm từ 5 đầu mối xuống còn 1; kiện toàn 10 phòng, 23 khoa giảm xuống còn 3 phòng, 12 khoa. Các cơ quan đã hợp nhất đang tích cực ổn định hoạt động, xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và tổ chức hoạt động của cơ quan để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, các đơn vị cũng chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ, cử cán bộ kèm cặp cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm

Xung quanh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cho rằng, công việc này đối với Hà Giang mới chỉ là bước đầu. Việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng chỉ khi có sự đồng thuận, thông suốt thì mới triển khai thực hiện. Đối với tỉnh, để tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn trước hết phải đổi mới tư duy về hệ thống cấu trúc để tổ chức bộ máy từ trên xuống dưới thông suốt, khách quan, mạch lạc. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là phân công rõ cho từng cấp, xác định trách nhiệm của người đứng đầu của từng tập thể, cá nhân. Có như thế, mới thực sự tạo sự chuyển biến. Bên cạnh đó, tái cấu trúc bộ máy còn phải gắn liền với chất lượng cán bộ. Đây là công việc đòi hỏi quyết tâm chính trị cao; đặc biệt là sự tiên phong của người đứng đầu, phải gương mẫu, vượt qua chính mình, loại bỏ lợi ích cá nhân; quyết tâm xây dựng bộ máy thực sự năng lực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài, sáp nhập về mặt tổ chức không khó, điều Hà Giang băn khoăn chính là sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực nhưng lại bảo đảm tính thống nhất. Các địa phương đang ưu tiên tuyển chọn những cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, cán bộ trẻ thường ít kinh nghiệm nên khi giao việc, giao nhiệm vụ sẽ khó thực hiện tốt. Bên cạnh đó, vấn đề cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập cũng phải có sự sắp xếp hợp lý, tránh gây mâu thuẫn, mất đoàn kết. Một vấn đề nữa là cơ chế, chính sách chưa đủ mạnh để động viên, hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu hay nằm trong danh sách tinh giản.

TRỌNG HIẾU
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang