PHÁP LUẬT
Cập nhật 07:02 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Tiếp tục tiếp nhận các kiến nghị, vướng mắc

11:13 | 22/05/2020
Chỉ sau chưa đầy 3 tháng thành lập, tính đến ngày 15.5, Bộ phận thường trực Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tiếp nhận hàng trăm văn bản của các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn quốc gửi đến với trên 3.000 nội dung kiến nghị, phản ánh.

Thực trạng nhiều quy định pháp luật tại các bộ luật có sự chồng chéo, mâu thuẫn với nhau là vấn đề đã, đang tồn tại dai dẳng trong hệ thống chính sách pháp luật Việt Nam.  (Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn)

Xác định 11 chuyên đề rà soát mâu thuẫn

Ngày 12.2.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg, thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm tổ trưởng. Ngay sau khi được thành lập, Tổ công tác đã khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ với các công việc cụ thể như: Xây dựng, ban hành các văn bản phục vụ tổ chức và hoạt động của Tổ công tác; xây dựng văn bản hướng dẫn cách thức triển khai nhiệm vụ rà soát.

Theo đó, Tổ công tác đã nghiên cứu và nhận diện được 11 chuyên đề cần tập trung rà soát chuyên sâu trong năm 2020. Cụ thể là các nhóm quy định về: Điều kiện gia nhập thị trường, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp; phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự án đầu tư (gồm cả dự án đầu tư công); quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản; lao động, việc làm và an sinh xã hội; hợp đồng, giải quyết tranh chấp phát sinh trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp; kiểm tra chuyên ngành (trọng tâm là kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu); bổ trợ tư pháp, tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp; phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý nhà nước về kinh tế; rà soát quy định pháp luật đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; rà soát quy định pháp luật gây cản trở, vướng mắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ phó Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho biết, để hỗ trợ các Nhóm rà soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết khó khăn, Bộ Tư pháp – cơ quan thường trực của Tổ công tác, đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn trên cả nước cung cấp thông tin, phản ánh, kiến nghị về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp; đồng thời, xây dựng website để “Tiếp nhận phản ánh văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Hiên, trong 11 chuyên đề nêu trên, Tổ công tác đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành triển khai thực hiện và nhanh chóng hoàn thành bước đầu đối với việc rà soát các quy định pháp luật gây cản trở, vướng mắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế. Đối với 10 chuyên đề còn lại, các nhóm rà soát đang chủ động triển khai thực hiện các công việc theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực Tổ công tác. Trong đó, sau khi xác định, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi rà soát đối với từng chuyên đề, các nhóm rà soát sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu các quy định của pháp luật trong từng lĩnh vực hoặc với các lĩnh vực khác có liên quan để nhận diện những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Tổ công tác cũng sẽ có các hình thức tham vấn rộng rãi, thực chất các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng điều chỉnh của pháp luật, nhất là về các giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quá trình rà soát văn bản.


Tháng 6.2020 hoàn thành việc rà soát

Từ số lượng các kiến nghị, phản ánh vướng mắc do chồng chéo pháp luật được gửi về Tổ công tác cho thấy, các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan, tổ chức đã hưởng ứng nhiệt tình, có trách nhiệm, đặt nhiều hy vọng vào hoạt động rà soát, phát hiện các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở sự phát triển để có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh việc rà soát độc lập, chuyên sâu đối với các chuyên đề, lĩnh vực nêu trên, Tổ công tác sẽ tập trung đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Dự kiến, các Bộ, cơ quan ngang bộ sẽ hoàn thành việc rà soát và gửi báo cáo kết quả rà soát về Bộ Tư pháp trong tháng 6.2020. Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ, Tổ công tác sẽ có ý kiến chính thức đối với kết quả rà soát văn bản của từng bộ, cơ quan ngang bộ để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ về kết quả rà soát đối với toàn bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương ban hành trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm 2020.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ phó Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đề nghị, các tổ chức, cá nhân trong cả nước, nếu phát hiện những vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật, đặc biệt là những quy định của pháp luật trong 11 chuyên đề nêu trên thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Tổ công tác (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp hoặc địa chỉ email: tocongtac236@moj.gov.vn và Mục tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Trang thông tin của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (www.) để tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang