PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Bộ Công an đề xuất thêm 5 trường hợp xóa hộ khẩu

23:01 | 06/04/2020
Tại dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ Công an đang đề xuất thêm 5 trường hợp bị xóa hộ khẩu nhằm hạn chế tình trạng cư trú “ảo”.

Cụ thể, công dân vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng với công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú. Việc bổ sung trường hợp này để nâng cao trách nhiệm của công dân và hộ gia đình trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, cũng như giúp cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nắm bắt tình hình cư trú của dân cư trên địa bàn quản lý được chính xác, chặt chẽ hơn; quy định này chỉ áp dụng đối với người không khai báo, nếu công dân có khai báo thì sẽ không bị xóa đăng ký thường trú.

Trường hợp thứ 2 là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình. Lý do, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình đều không cư trú tại địa phương nên cần phải quy định xóa đăng ký thường trú cho chặt chẽ; hạn chế sai sót có thể phát sinh cho cơ quan, tổ chức có liên quan khi khai thác, sử dụng thông tin về nơi thường trú, tạm trú của họ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi họ được giảm án, ra tù về địa phương sinh sống thì được đăng ký lại nơi thường trú trước đây.

Ngoài hai trường hợp nói trên, 3 trường hợp được đề xuất xóa đăng ký thường trú còn lại là người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở là do được thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã hết thời hạn thuê, không được mượn, không được ở nhờ nữa; Người đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, kê biên, tịch thu và người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện đó; trừ trường hợp được chủ sở hữu tài sản mới đồng ý cho tiếp tục đăng ký thường trú và trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam; bị tước, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

B. Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang