PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Bộ Nội vụ không để chậm, sót việc, không lùi thời hạn trình các văn bản, đề án

19:48 | 30/03/2020
Chiều ngày 30.3, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban bằng hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2020 của Bộ Nội vụ nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đây là Hội nghị giao ban trực tuyến đầu tiên của Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham dự cuộc họp sẽ ngồi tại phòng làm việc của mình và sử dụng thiết bị máy tính, điện thoại di động, tablet, Ipad để tham dự cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tóm tắt công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2020 do Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, theo chương trình công tác năm 2020, Bộ Nội vụ phải thực hiện 143 nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền (trong đó: 32 văn bản quy phạm pháp luật và 111 văn bản, đề án), theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được đổi mới, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, các đơn vị đã tập trung nguồn lực để hoàn thiện các dự án Luật và xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Lãnh đạo Bộ đã làm việc với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để quán triệt triển khai nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong Quý I/2020, Bộ Nội vụ chưa để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ (theo dõi trên Hệ thống quản lý văn bản địê tử của Văn phòng Chính phủ).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành qua Hệ thống quản lý văn bản của Bộ Nội vụ (Voffice) được thực hiện quyết liệt, thông suốt; việc giải quyết các thủ tục hành chính của công dân, tổ chức đúng quy trình, thời hạn theo quy định.

Bộ Nội vụ đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19: thành lập Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác truyền thông về dịch bệnh; trang bị dung dịch rửa tay khô tại các vị trí thang máy, sảnh phòng họp, phát khẩu trang miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường vệ sinh công sở theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế, tiến hành khử trùng Trụ sở Bộ…

Nhiệm vụ chung của tháng 4 và Quý II năm 2020, Bộ Nội vụ không điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động nghiên cứu, đề xuất thay đổi cách làm việc bằng hình thức trực tuyến, không để chậm, sót việc, không lùi thời hạn trình các văn bản, đề án.

Tin và ảnh: Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang