PHÁP LUẬT
Cập nhật 17:51 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Khi thông tư “đẻ” thêm thủ tục!

07:11 | 26/03/2020
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý tang vật, phương tiện hành chính bị tịch thu. Tuy nhiên, Luật Quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn lại quy định phát sinh nhiều thủ tục, trình tự khác, khiến quá trình xử lý không bảo đảm thời hạn, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.

Khoản 3, Điều 82, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định xử lý tang vật, phương tiện hành chính bị tịch thu thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý (chuyển cho cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc tổ chức bán đấu giá hoặc tiêu hủy theo quy định). Quá thời hạn này, mà không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 110, Luật Quản lý tài sản công thì để xử lý được tài sản công là tang vật, phương tiện hành chính bị tịch thu thì phải qua tất nhiều bước, bao gồm: Khi có quyết định tịch thu hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân, đơn vị chủ trì quản lý tài sản có trách nhiệm báo cáo cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công; đề xuất phương án xử lý tài sản… Và, tại Quyết định số 268/QĐ-BTC phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản, theo đó giao: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền quyết định hoặc quy định việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các Tổng cục.

Tất nhiên, để được phê duyệt phương án xử lý tài sản, người có thẩm quyền phải thực hiện thủ tục lấy ý kiến trước khi phê duyệt. Cụ thể, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định về lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thì đơn vị chủ trì quản lý tài sản lập phương án xử lý “lấy ý kiến của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ, cơ quan Trung ương” - nghĩa là Tổng cục Hải quan lấy ý kiến của Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Tài chính; UBND cấp tỉnh phải lấy ý kiến của Sở Tài chính? Quy định này có thể hiểu, “người có thẩm quyền quyết định, nhưng phải lấy ý kiến cơ quan quản lý tài sản”, như vậy lại thêm một cấp trung gian và những thủ tục pháp lý phát sinh khác. Điều đáng nói đây là “quy định thêm” của Thông tư số 57/2018/TT-BTC; còn Luật Quản lý tài sản công không yêu cầu phải lấy ý kiến trước khi phê duyệt. Hơn nữa, thông tư này lại không quy định cụ thể thời hạn trả lời đơn vị lấy ý kiến, dẫn đến tình trạng chậm hoặc “phải xin” văn bản lấy ý kiến. 

Ngoài vướng mắc do Thông tư số 57/2018 quy định thêm, theo đánh giá của các Sở chuyên môn thì hiện các trình tự, thủ tục như đăng tải trên website về tài sản công, thành lập hội đồng định lại giá để xác định giá khởi điểm, thời hạn thực hiện các thủ tục khi bán… mất rất nhiều thời gian ảnh hưởng đến quá trình xử lý tài sản theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chẳng hạn, thời hạn niêm yết là 5 ngày làm việc… trong khi đó tổng thời gian xử lý tài sản là 30 ngày; hoặc trường hợp khi tổ chức bán đấu giá 2 lần không thành thì lựa chọn hình thức bán tài sản khác nhưng các trình tự, thủ tục thì thực hiện lại từ đầu - tức là trình người có thẩm quyền ra quyết định hủy quyết định xử lý tài sản theo hình thức bán đấu giá để ra quyết định bán tài sản theo hình thức niêm yết hoặc chỉ định. Hậu quả cuối cùng là các cơ quan chức năng đứng ở giữa, không biết áp dụng văn bản nào. 

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang