PHÁP LUẬT
Cập nhật 08:49 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, cách nào?

08:25 | 25/03/2020
Trước thực tế tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp tại các bộ, ngành, địa phương nói chung còn rất thấp, trung bình cả nước chỉ đạt 11,13%, trong đó 5 bộ, 14 tỉnh đạt tỷ lệ dưới 5%. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đôn đốc các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tại Nghị quyết 17 ngày 7.3.2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu, đến năm 2020, cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ngoài ra, tại hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ kết luận, giao các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị quyết 17, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Kết luận cũng giao cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu này và trực tiếp chỉ đạo, triển khai, sử dụng các ứng dụng Chính phủ điện tử, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, hiện mới có 5 bộ, 5 tỉnh, thành phố đã đạt chỉ tiêu này. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp tại các bộ, ngành, địa phương nói chung còn rất thấp, trung bình cả nước chỉ đạt 11,13%, trong đó 5 bộ, 14 tỉnh đạt tỷ lệ dưới 5%. Về mặt lý thuyết, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đăng ký làm các thủ tục hành chính, mà còn tránh được tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những cán bộ công quyền trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Tiện ích là vậy, nhưng vì sao tỷ lệ lại thấp? Có nhiều nguyên nhân giải thích hiện tượng này, trong đó phải kể đến thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính còn phức tạp, do vậy rất khó để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trình độ về công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng các thiết bị của một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là các tỉnh vùng sâu xa, khó khăn còn nhiều hạn chế. Và, đặc biệt là không phải người dân nào cũng có đủ trình độ về công nghệ thông tin để tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức 4. Trong khi đó, không phải người dân, doanh nghiệp nào cũng biết đến dịch vụ công trực tuyến khi mà thiếu sự tuyên truyền, hướng dẫn từ cơ quan chức năng. Thực tế, ở một số địa phương cùng với việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thì thời gian đầu đã phải cử cán bộ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thao tác.

Từ thực tế này, để đạt chỉ tiêu đặt ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tận dụng ngay các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính. Một trong những giải pháp mà Bộ đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện đó chính là phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, để họ biết sử dụng dịch vụ trực tuyến. Từ đó, nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp qua hình thức trực tuyến, vì suy cho cùng đó mới là mục đích cuối cùng của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang